Hem / Egna nyheter / 2021 / Vi arbetar för psykisk hälsa genom idrotten

Vi arbetar för psykisk hälsa genom idrotten

Den här veckan är det extra fokus på främjande av psykisk hälsa runt om i Skåne genom Skåneveckan för psykisk hälsa. Vi på RF-SISU Skåne arbetar kontinuerligt med en rad satsningar för att stärka den psykiska hälsan genom idrotten.

En av utbildningarna vi rekommenderar idrottsledare att genomföra är webbutbildningen Ledare som lyssnar, som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Vi erbjuder nu möjligheten att träffas digitalt vid två tillfällen och diskutera utbildningens olika delar, delge varandra erfarenheter, insikter och tips. Lärgruppsträffarna sker kvällstid den 19 och 21 oktober. Anmäl er till träffarna HÄR

- I utbildningen Ledare som lyssnar får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt psykiskt. Du får även tips om hur du kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som du leder. Riksidrottsförbundet har varit delaktig i framtagandet och innehållet är mycket användbart för dig som är idrottsledare, säger Kalle Willstrand, utbildningsansvarig RF-SISU Skåne. 

Nedan finner ni andra delar som RF-SISU Skåne arbetar med; dels regionala satsningar där vi samverkar med andra aktörer så som kommuner, Region Skåne med flera, och dels enskilda utbildningar och kunskapswebbar.

Regionala satsningar

Utbildningar

Kunskapswebbar