Hem / Egna nyheter / 2021 / Uppdatering kring lättnader för coronarestriktioner som införts 1 juli

Uppdatering kring lättnader för coronarestriktioner som införts 1 juli

Den 1 juli infördes nya lättnader av restriktionerna som underlättar för idrotten. Även om lättnader har införts och vissa råd är borttagna måste vi fortsatt ta vårt ansvar och förhålla oss till Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar.

På rf.se finns det mer detaljerad information kring detta.
Vanliga frågor om coronavirus och idrott – främst under frågan vad innebär pandemilagen för idrotten.

De allmänna råden till enskilda gällande idrottsaktiviteter och de allmänna råden riktade specifikt till idrottsföreningar är borttagna från den 1 juli. Det innebär att det inte längre finns någon särskild begränsning vad gäller träning, tävling och matcher i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar. Däremot gäller fortfarande pandemilagens maxantal för offentliga tillställningar och särskilda begränsningar för bland annat idrottsanläggningar.


Även om råden gällande just idrottsverksamhet är borttagna har Folkhälsomyndigheten utifrån de generella föreskrifterna pekat på åtgärder som kan vara lämpliga att förbund, föreningar och enskilda idrottsutövare eller idrottsledare tänker på vid idrottsverksamhet.


Sedan den 1 juli finns inte längre några specifika allmänna råd för just läger och cuper. Dock gäller att läger och cuper ska genomföras enligt de mer generella föreskrifterna och allmänna råden om allas ansvar.


Gällande omklädningsrum och hur många personer som får vistas i inomhushall, så regleras det genom pandemilagen med 1 person per 10 kvm. Enligt den stegvisa planen för ändringar planeras denna del att lyftas bort den 15 juli.

Regeringens kommande plan för ytterligare lättnader:

Steg 3, som preliminärt beräknas inträda 15 juli, innebär bland annat att begränsningarna i långväga kollektivtrafik och regleringar som begränsar kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer tas bort. (Här kan det då blir möjligt att använda omklädningsrum igen).

Steg 4 beräknas till september och innebär bland annat att deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster tas bort. Restriktionerna för restaurangnäringen lättas också, bland annat avseende storlek på sällskap.

Steg 5 innebär att kvarvarande restriktioner lyfts. Detta handlar bland annat om trängselregler som gäller för handelsplatser samt kultur- och fritidsverksamhet. Uppdraget till vissa statliga myndigheter om att säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig tas bort. Folkhälsomyndigheten häver allmänna råd kopplade till att undvika trängsel, arbeta hemma och särskilt god handhygien. Det är ännu inte fastställt när steg 5 kan inträda.

Eventuella frågor ställs till This is a mailto link.