Hem / Egna nyheter / 2021 / Ungdomsbarometern visar att unga vill vara med och påverka

Ungdomsbarometern visar att unga vill vara med och påverka

Unga idag är hälsointresserade, samhällsengagerade och ställer rekordhöga krav på delaktighet. Det är en generation som förväntar sig möjlighet att påverka, visar Ungdomsbarometern 2021.

– Vi behöver bli bättre på att fånga upp allt det engagemang och den önskan att få vara med och påverka samhället och sitt eget liv som finns hos unga idag. De är vana att göras delaktiga både hemma och i skolan på ett sätt som generationer innan dem inte är. Denna värderingsdrivna ungdomsgeneration är och kan ännu mer vara en otrolig tillgång för föreningslivet, säger Malin Träff, sakansvarig barn- och ungdomsidrott Riksidrottsförbundet.

Till ungdomsbarometerns rapport

Resultaten bekräftar även att polariseringen mellan de som vill tävla och de som inte vill tävla fortsätter att öka. Det är helt enkelt färre och färre som tycker det är viktigt att få tävla, samtidigt som det blir allt fler som är helt ointresserade av tävlande.

- Här behöver både förbund och föreningar bli mycket bättre på att erbjuda båda sidor attraktiva alternativ. Möjligheten att tävla är idag ganska god medan motionssidan i idrottsföreningar är klart eftersatt, särskilt för tonåringarna. Ett bra tips kan vara att titta på det tävlingsfria konceptet Sport Fitness, som erbjuds i Skåne, som kombinerar hälsosam träning med glädje och sociala aspekter, säger Martin Edbladh, sakkunnig barn- och ungdomsidrott RF-SISU Skåne.

Rapporten – som tagits fram tillsammans med RF – beskriver ungas identitet och intressen, deras tränings- och motionsvanor samt drivkrafter och hinder i relation till idrottande. De som är del av studien är 15–24 år.

- Vi behöver utforma barn- och ungdomsidrotten efter vad barn och unga vill, inte vad vuxna tror att de vill ha, avslutar Martin Edbladh.