Hem / Egna nyheter / 2021 / Träning för barn och ungdomar kan starta igen

Träning för barn och ungdomar kan starta igen

I dag kom glädjande besked från nationellt håll. Återigen öppnas det upp för idrottsträning för de yngre barnen. Vi har haft dialog med Region Skåne och nu står det klart att även regionen ställer sig bakom de nationella råden, med vissa anpassningar

 -För de skånska idrottsföreningarna gäller det att ta hänsyn till både de nationella och de regionala direktiven, säger Patrik Karlsson som är distriktidrottschef på RF-SISU Skåne.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten poängterade vikten av idrott och rörelse för barn och ungdomar även under pågående pandemi, men de understryker även att läget i samhället är allvarligt. Därför ska pandemilagen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt de regionala och lokala anpassningarna för träning och idrott följas.

För de som är födda 2005 eller senare, kan idrotta inomhus om anpassningar har gjorts för att minska risken för smittspridning. Det är fortfarande viktigt att man byter om hemma, ingen samåkning, dela inte vattenflaska mm. Träning ska också genomföras i mindre grupper. Starta upp i mindre omfattning och delade grupper så mycket som möjligt.

Personer födda 2004 och tidigare ska fortsatt undvika att träna i större grupper och avstå från att idrotta inomhus. För idrottsföreningar, idrottsledare och varje enskild aktiv gäller som tidigare att följa pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Det kan fortfarande finnas kommunala anpassningar då är det upp till varje kommun att avgöra utifrån smittläget i respektive kommun.

Regeringen om beslutet:
"Vad som avses med icke-nödvändig verksamhet avgör respektive region och kommun utifrån de egna behoven och förutsättningarna. Det är dock viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare, såväl utomhus som inomhus, undantas från regeringens vädjan att stänga ner verksamheter." Regeringens text i sin helhet

Råd från 1177.se för föreningar inom idrott, kultur och fritid

Följ de här råden om du driver en förening inom idrott, kultur eller fritid:

  • Anordna träning och aktiviteter utomhus om det är möjligt.
  • Avstå från att träna och idrotta inomhus. Barn och ungdomar som är yngre än 16 år kan idrotta inomhus om anpassningar har gjorts för att minska risken för smittspridning.
  • Minimera antalet personer som närvarar vid samma tidpunkt eller på annat sätt undvik trängsel.
  • Delta inte i till exempel läger, matcher och tävlingar.

Träning i grupp bör vara begränsad till högst åtta personer. Elever på idrottsgymnasier får träna ihop om träningen är en del av undervisningen. Läs mer på skåne.se

Riksidrottsföbundet - Läget just nu med träning och tävling

Riksidrottsförbundet - Träning för barn och ungdomar kan starta igen

Uppdaterad FAQ om restriktioner till 7 feb med undantag för 2005 och yngre

Den nya pandemilagen gäller från 10 januari 2021. Vad innebär den för idrotten?