Hem / Egna nyheter / 2021 / Rörelsesatsning i skolan tar sikte mot 2025

Rörelsesatsning i skolan tar sikte mot 2025

Riksidrottsförbundet fortsätter satsa på barns rörelse under och i anslutning av skoldagen. I år blir projektet Rörelsesatsning i skolan en del av RFs ordinarie verksamhet. Ett av de nya målen är att år 2025 nått minst hälften av landets grundskolor.

Rörelsesatsning i skolan är ett regeringsuppdrag som inleddes 2018 med syftet att ge de minst aktiva barnen, framför allt från idrottssvaga områden, möjlighet till mer idrott och rörelse under skoldagen. Satsningen handlar också om att bygga broar mellan skolan och idrottsrörelsen. 

Nu förlängs regeringsuppdraget och RF utökar satsningen fram till 2025, vilket i längden förväntas stärka såväl föreningsidrotten som folkhälsan och skolresultaten. I de nya riktlinjerna från Riksidrottsstyrelsen framgår att satsningen från och med 2021 blir en integrerad del av RF:s ordinarie verksamhet och på ett tydligare sätt ska agera samverkande kraft mellan skolan och idrottsrörelsen.  

– Det känns otroligt skönt att vi får förtroendet att fortsätta arbetet, nu kan vi lägga upp en långsiktig plan tillsammans med skolor och föreningar runtom i Sverige, säger Kristin Ekblom som projektlett Rörelsesatsning i skolan sedan starten 2018.  

Nytt i riktlinjerna är att det tagits fram mätbara mål för projektet i linje med Strategi 2025 och utvecklingsresan En ny syn på träning och tävling. Målen är att till och med 2025 ha nått minst 50 procent av landets skolor (F-6) och att 75 procent av dessa skolor ska ha inlett samverkan med en eller flera idrottsföreningar inom ramen för satsningen. Skolor och kommuner med socioekonomiska- och föreningsidrottsliga utmaningar ska ha företräde. 

– Skolor som tar del av rörelsesatsningen ser goda effekter av arbetet, bland annat; piggare elever, ökad trivsel bland elever, färre konflikter och lugnare klassrum. Säger Linda Jenvén, samordnare, Rörelsesatsning i skolan, RF-SISU Skåne.

– I Skåne har man redan uppnått det första målet då fler än hälften av alla grundskolorna idag tar del av rörelsesatsningen. Fokus blir därför att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet, samtidigt som vi välkomnar fler skolor som söker sig till satsningen, förklarar Henrik Nilsson, även han samordnare, Rörelsesatsning i skolan, RF-SISU Skåne.

Kontakta våra samordnare Rörelsesatsning i skolan

Östra Skåne: Linda Jenvén
Tel: 010-476 57 47 | E-post: This is a mailto link

Västra Skåne: Henrik Nilsson
Tel: 010 – 476 57 29 | E-post: This is a mailto link

Linda_o_Henrik.jpg

Läs mer:  
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Aktuellaprojekt/rorelsesatsningiskolan/ 

 Rörelsesatsning i skolan är ett rikstäckande projekt som drivs av samordnare i de 19 RF-SISU distrikten. Projektet samarbetar i första hand med kommuner och skolor i utvalda områden där behovet kan antas vara störst. Urvalet grundar sig bland annat på statistik om socioekonomisk profil och föreningsidrottens utbredning.