Hem / Egna nyheter / 2021 / Ripa Modellflygklubb lyfter med hjälp av lärgrupper

Ripa Modellflygklubb lyfter med hjälp av lärgrupper

Ripa Modellflygklubb har, precis som många andra modellflygklubbar, utmaningar att locka juniorer till sin verksamhet. Genom medlemsengagemang, återkommande lärgruppsträffar och med stöd från RF-SISU Skåne hoppas de lyfta ytterligare.

Utanför Kristianstad ligger det föreningsägda flygfältet som mäter 685x130 meter och där modellflygklubben har haft sin bas sedan 1995. Föreningen har idag ca 100 medlemmar med en liten tillväxt de senaste åren. Medelåldern är drygt 55 år. För 20 år sedan hade föreningen 61 juniorer, nu är de 21. Det finns dock stora förhoppningar att trenden ska vända.

- Under vintern tillsatte vi en arbetsgrupp på cirka tio personer för att förutsättningslöst diskutera klubbens behov av utveckling och föryngring, säger Mats Erlandsson som är ordförande i föreningen och har varit engagerad sedan starten på 90-talet.

Genom kontakt med RF-SISU Skånes idrottskonsulent Sussie Tägt inleddes denna utvecklingsresa där hon processledde det första mötet. Här diskuterades bland annat föreningens och modellflygets möjligheter och hot genom en så kallad SWOT-analys.

- Den första frågan under träffen var hur modellflygsintresset började för oss personligen. Vi kom fram till att synligheten för modellflyget är det
viktigaste av allt. Hur många hittar hit idag om vi inte marknadsför oss, frågar sig Mats retoriskt.

Under de efterföljande digitala lärgruppsträffarna kom gruppen därför fram till att de behövde synliggöra sin förening och de positiva värden som modellflyget står för. En ny flyer började ta form, för att marknadsföra sporten och föreningen.

- Varje medlem ska ha några exemplar av flyern i sin bil, på jobbet och så vidare, mest för att kunna lämna över ett exemplar till någon de träffar som visar intresse. Flyern ska också finnas på bibliotek, skolor, fritidsgårdar, i hobbyaffärer och så vidare, förklarar Mats.

Flyern kunde finansieras med hjälp av den utvecklingsresurs för folkbildning som RF-SISU Skåne kan stötta föreningar med som bedriver aktivt utvecklingsarbete. Sussie menar att föreningen är på rätt väg.

- Att föreningen börjar använda folkbildningen som ett verktyg i sin verksamhet har verkligen blivit ett lyft. De har skapat en bra struktur där många har fått chans att vara delaktiga, säger hon.

Varje onsdagskväll på sommarhalvåret är flygfältet öppet för alla under temat ”Flyg - korv och trivselkväll”. Då är föreningens flygsimulator och så kalllade skolflygplan tillgängliga för de som vill prova på, med hjälp av erfarna medlemmar. När man väl är medlem är flygfältet tillgängligt varje dag från morgon till kväll.

Att synliggöra verksamheten brukar, för de flesta föreningar, vara ett bra sätt att locka nya medlemmar. Därefter ligger utmaningen att behålla dem och skapa en bra verksamhet. Mats förklarar hur Ripa gör.

- Om det kommer en 12-åring och vill prova på under en onsdagskväll, så vill ju den att det finns andra 12-åringar som är här samtidigt för att vilja fortsätta. Vi behöver därför till exempel öppna upp vår klubbstuga så att det på kvällarna blir en plats för de unga, där de kan flyga simulator och ha roligt tillsammans. Vi gamlingar kan sätta oss någon annanstans!

Att skapa trivsel, engagemang och en utvecklande lärandemiljö är viktigt för föreningen, där det är norm att lära av varandra.

- Mycket av det vardagliga lärandet handlar om säkerhet och flygregler, hur man får flyga och var man får flyga. Under tiden vi står och lär ut nya hur
man flyger, får de samtidigt genomgång av regler. Du utvecklas hela tiden när du sysslar med modellflyg och ungdomar lär sig ofta snabbt, avslutar
Mats.

Läs artikeln i Utbildningskatalogen 21-22 där du även hittar de utbildingar RF-SISU Skåne erbjuder.