Hem / Egna nyheter / 2021 / Nya lagar och råd - det här gäller för idrotten i Skåne

Nya lagar och råd - det här gäller för idrotten i Skåne

Ny pandemilag, Folkhälsomyndighetens nationella råd och Region Skånes skärpta råd – det är mycket att förhålla sig till innan träningen kan börja. Tillsammans med Mattias Waldeck, bitr smittskyddsläkare Region Skåne, försöker vi räta ut frågetecken.

Folkhälsomyndigheten bedömer att det är okej att bedriva träning utomhus, som vi berättade om innan jul- och nyårshelgerna. Region Skåne har sedan gått ett steg längre och kommit med uppmaningen att ställa in all inomhusträning. Sedan har regeringen kommit med nya riktlinjer samt klubbat igenom en pandemilag vilket skapat en del huvudbry. Frågan är: vems regelverk gäller?

Juridiska otydligheter

Riksidrottsförbundets (RF) jurister söker just nu tydlighet i en snårig terräng av regelverk. Flera olika lagar, förordningar och allmänna råd har skapat tolkningssvårigheter. Generellt kan sägas att regeringens förordning och de allmänna råden begränsar mer för idrotten än pandemilagen.

Personligt ansvar viktigt

Patrik Karlsson, distriktsidrottschef RF-SISU Skåne, vill betona det personliga ansvaret och uppmuntrar till fortsatt träning utomhus – och att ha siffran åtta som norm.

–Det är inte läge för egna tolkningar nu. Det är viktigt att vi följer riktlinjerna och här tycker jag de skånska ledarna och föreningarna gör sitt allra bästa för att göra rätt, säger han. Jag vet att RF gör sitt yttersta för att förstå och översätta till idrottsrörelsen hur detta ska fungera i verkligheten så att det inte görs felaktiga tolkningar, fortsätter Patrik Karlsson.

Träna - men gör det på ett smittsäkert sätt utomhus

Till detta ska läggas det svåra och osäkra smittläget i Skåne, där belastningen på vården för närvarande är stor. Ingen har facit för hur smittspridningen kommer utvecklas de närmaste veckorna nu när grundskolor och arbetsplatser är öppna igen.

Just nu gäller att träning kan genomföras under förutsättning att det sker på ett, ur smittskyddssynpunkt, säkert sätt. Samt att verksamhetsansvarig kommun eller privat ägare, bedömt att anläggningen kan hållas öppen.

– Smittläget är så allvarligt i Skåne att vi avråder från all form av träning inomhus. Detta gäller för träning i alla åldrar. Man kan träna och röra sig utomhus med högst åtta personer i gruppen och då är det fortfarande viktigt att hålla avstånd även om man är utomhus. Samåk inte till träningar, byt om hemma och dela inte utrustning som tillexempel vattenflaskor med varandra, säger Mattias Waldeck, bitr smittskyddsläkare i Region Skåne.

Alltså; personer som är 16 år eller äldre och som idrottar eller gör andra saker tillsammans med andra på fritiden behöver hålla avstånd och vara högst åtta personer i gruppen. Undvik att samåka till aktiviteten eller att byta om i samma omklädningsrum. Dela inte utrustning eller vattenflaskor. Delta inte i läger, matcher, tävlingar och cuper. Avstå från att träna och idrotta inomhus.

Barn som är yngre än 16 år bör också avstå att träna eller idrotta inomhus. Vid utomhusträning behöver barn hålla avstånd till varandra och vara högst åtta i gruppen som tränar tillsammans. Barn får inte delta i tävlingar där de möter andra lag. Elever på idrottsgymnasier får träna ihop om träningen är en del av undervisningen.

 

Förutsättningar för idrotten att ta hänsyn till


Den nya pandemilagen

Riksdagen har beslutat om den så kallade pandemilagen som gäller från den 10 januari 2021. I anslutning till lagen har regeringen beslutat om en förordning och Folkhälsomyndigheten om föreskrifter och allmänna råd, som förtydligar hur lagen ska efterföljas.

Enligt pandemilagens förordning tillåts max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som idrottsevenemang med publik. I lagen finns också särskilda begränsningar för gym, idrottsanläggningar och badhus som är öppna för allmänheten. Mer info i vår FAQ

Nationella allmänna råd och skärpta restriktioner till 24 januari

Folkhälsomyndighetens nya nationella allmänna råd gäller sedan den 14 december 2020 och tills vidare. De nya nationella allmänna råden tillåter smittsäker träning, om möjligt utomhus, för alla.

Regeringen rekommenderar att all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och som "inte är nödvändig" omedelbart bör stängas ned fram till den 24 januari 2021. Det kan till exempel handla om idrottshallar och andra idrottsytor. Folkhälsomyndigheten har efter dialog med RF förtydligat att träning utomhus på ett smittsäkert sätt kan fortsätta, förutsatt att de allmänna råden följs. Undantaget är elitidrottslagens verksamhet.

Region Skånes skärpta råd

Sedan 21 december gäller nya skärpta råd kring träning och idrott i Skåne. Smittspridningen ligger på en fortsatt hög nivå – något över rikssnittet och nu avråds alla från att träna och idrotta inomhus. Även barn yngre än 16 år bör avstå att träna eller idrotta inomhus. Vid utomhusträning gäller det att hålla avstånd till varandra och vara högst åtta i gruppen.

För idrottsträning i Skåne gäller det alltså att ta hänsyn till såväl den nya pandemilagen som de nationella råd och restriktionerna samt de skärpta råden från Region Skåne.