Hem / Egna nyheter / 2021 / När många föreningar upplever ett historiskt aktivitetstapp finns det föreningar som ökar!

När många föreningar upplever ett historiskt aktivitetstapp finns det föreningar som ökar!

Helsingborg basketbollklubb är en av föreningarna som har ökat antalet aktiviteter och medlemmar under pandemin. Klubben samverkar med skolor genom Rörelsesatsning i skolan och ett koncept som heter "After School".

After School är en satsning som Rörelsesatsning i skolan står bakom och är en samverkan mellan skolan och de lokala idrottsföreningarna. Idag erbjuder Helsingborg Basketbollklubb After school på tio olika skolor i Helsingborgs stad och nu vill föreningen etablera en verksamhet på Raus Plantering i Helsingborg. Aktiviteter inom Rörelsesatsningen genomförs alltid i samråd mellan skolan och föreningarna, och anpassningar görs för att förhålla sig till gällande råd och restriktioner.

-After school innebär att vi går ut till olika skolor här i Helsingborgs kommun där vi har basketlektioner i direkt anslutning till när skolan slutar. Ungdomar och ledare från vår klubb får möjlighet att komma ut och visa upp vår sport och verksamhet. Alla elever är välkomna och det är helt kostnadsfritt. Detta är en stor anledning till att vi har ökat vårt medlemsantal i vår förening det senaste året och rekommenderar andra idrottsföreningar att testa After school, säger Yohanna Araya, relationsutvecklare och projektledare Helsingborg Basketbollklubb.

Klubben är inte ensam om sina framgångar

Just nu pågår ett digert arbete med att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet. I Skåne är det flera föreningar som vittnar om liknande framgångar. Tian Dao Taekwondo och Helsingborg Jaguars (Amerikansk fotboll) är några av de föreningar som har ökat sitt medlemsantal under pandemin.

I Örkelljunga kommun pågår det just nu ett arbete med att få igång After school på samtliga grundskolor. Här har man skapat en samverkansgrupp mellan rektorsgrupp och kommunens idrottsföreningar, där Sabina Zetterstrand, Kultur- och fritidssamordnare, nu blivit projektledare för After school.

-När läget nu är ett annat där barn och ungdomar har svårt att ta sig till verksamheter så ser vi initiativ som gör det omvända. Alltså att ta aktiviteterna till barnen, säger Patrik Karlsson distriktidrottschef på RF-SISU Skåne.

Våra barns hälsa och välbefinnande är en fråga för alla i samhället att engagera sig i. Redan innan vi stiftat bekantskap med Covid-19 såg vi att barn och unga inte når upp till de av WHO (Världshälsoorganisationen) rekommenderade nivåerna och det har inte blivit bättre under pandemin med tanke på den stora minskningen av idrottsaktiviteter under 2020, avslutar Karlsson.