Hem / Egna nyheter / 2021 / Målbild: ”Bättre hälsa för fler”

Målbild: ”Bättre hälsa för fler”

Fysisk aktivitet har en tydlig hälsofrämjande effekt och leder till större psykiskt välbefinnande hos både vuxna och barn.

Undersökningar har visat att skolbarn som är fysiskt aktiva är mer tillfreds med livet och upplever mindre psykiska besvär. Även bland äldre går det att påvisa stora hälsovinster, såväl fysiska som psykiska, av idrottande och ett rörelserikt liv. Region Skåne och den skånska idrottsrörelsen krokar arm för att främja fysisk aktivitet och psykiskt välmående i vår region.

Region Skåne ser samverkan med den idéburna sektorn som viktig, inte minst för att nå regionens mål om ”Bättre hälsa för fler”. De idéburna organisationerna skapar sammanhållning, sammanhang och mening för människor. Folkhälsoberedningen i Region Skåne har därför föreslagit en regional samverkan med den idéburna sektorn för att främja psykisk hälsa hos barn och unga med inriktning fysisk aktivitet. Det är just detta som nu blir verklighet genom ett samverkansavtal mellan regionen och RF-SISU Skåne. Det är mycket glädjande. Det övergripande målet med samarbetet, som ska sträcka sig över tre år, är ökad fysisk aktivitet och goda levnadsvanor hos Skånes invånare. Genom samverkansavtalet vill vi skapa förutsättningar för att stärka barn och ungas fysiska och psykiska hälsa samt, genom satsningen Senior Sport School, även bidra till ett hälsosamt åldrande i Skåne.

RF-SISU Skåne är Riksidrottsförbundets och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas regionala organisationsled och har som främsta uppgift att stödja idrottsrörelsen regionalt och lokalt. RF-SISU Skåne företräder, utbildar och stödjer de drygt 2200 idrottsföreningar som finns i Skåne. RF-SISU Skåne har en viktig roll att spela för att skapa moderna inkluderande föreningar och att ge idrottsledarna utbildning och stöd för att kunna leda utifrån idrottens värdegrund. Samverkan kommer också leda till att stärka idrottsrörelsens egna utvecklingsarbete inom Strategi 2025. RF-SISU Skåne arbetar också med särskilda satsningar för att nå dem som mest behöver fysiska aktiviteter och idrott. Vi hoppas att samarbetet mellan regionen och RF-SISU Skåne ska leda till ökade möjligheter för barn och unga att delta i idrott och fysisk aktivitet, framför allt de som idag inte är aktiva inom idrotten. Vi vill också stärka arbetet med att skapa trygga och säkra idrottsmiljöer. Förutom själv idrottande är föreningarna en viktigt social mötesplats och som skapar delaktighet och tillhörighet.

Region Skåne och RF-SISU Skåne har i flera år samarbetat i olika former och startade 2009 Senior Sport School. Syftet med Senior Sport School är att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande och att inspirera till en aktiv och meningsfull fritid. Deltagarna är från 60 år och däröver. Genom Senior Sport School informeras och inspireras deltagarna om möjligheterna till en aktiv roll inom idrotten. Här ges också möjligheten att möta nya vänner, få kunskap om goda matvanor och andra livsstilsfaktorer som påverkar den egna hälsan. Med det samverkansavtal vi nu tecknat vill vi sprida Senior Sport School brett i Skåne. Målet är mer rörelseglädje och en känsla av sammanhang och gemenskap för Skånes äldre befolkning.

Det vi gör idag påverkar hur framtiden kommer att se ut i vår region. För att målbilden ”Bättre hälsa för fler” behöver vi samla alla goda krafter i regionen och tillsammans verka för att skapa förutsättningar för förbättrade livsvillkor och levnadsvanor. Samverkansavtalet mellan Region Skåne och RF-SISU Skåne är en framtidsinvestering.

Författare:
Fredrik Sjögren Ordförande Region Skånes Folkhälsoberedning
Jane Andersson Ordförande RF-SISU Skåne

Foto: Bildbyrån