Hem / Egna nyheter / 2021 / Kompensationsstöd för fjärde kvartalet 2020

Kompensationsstöd för fjärde kvartalet 2020

Har din förening drabbats av ekonomiska konsekvenser på grund av coronakrisen under kvartal fyra 2020? Mellan den 15-26 januari är ansökan om kompensationsstöd öppen.

Om kompensationsstödet hösten 2020

Syftet med stödet att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang.

Precis som vid vårens ansökan kommer det vara centralt för ansökan att föreningar kan lämna in verifierbara underlag såsom årsredovisningar, verksamhetsberättelser och resultatrapporter. Det kommer också vara viktigt att föreningarna kan redogöra för eventuella kostnadsbesparingar som skett, och eventuella andra statliga eller kommunala bidrag (för coronakrisen) som föreningen tagit emot under perioden.

Se instruktionsfilm: Ansökan steg för steg

Regelverk för kompensationsstödet

Regelverk för kompensationsstödet till föreningar hösten 2020

Riktlinjer för kompensationsstödet. I riktlinjerna beskrivs bland annat vad föreningen kan söka stöd för och inte, och vad föreningen måste redovisa i samband med ansökan.

Ansökan 

Idrottsföreningar ansöker om kompensationsstöd inloggade i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Den ansökningsomgång som gäller nu är öppen mellan 15 januari till 26 januari kl. 12.00

Behöriga att ansöka är de i IdrottOnline angivna rollerna Ordförande, Kassör och Idrottsmedel firmatecknare. 

Vid frågor kontakta This is a mailto link

Här hittar du RF:s infosida om kompentationsstödet till idrottsföreningar.

 

Kompensationsstöd för SDF (förbund)

Ansökningsomgång 3 från 15 januari till 26 januari kl. 12.00 för kvartal 3 och 4 gäller även för ekonomiska förluster i SDF:s verksamhet. Stödet söks via sitt SF och omfattar hela perioden 1 juli-31 december.

Vid frågor kontakta This is a mailto link