Hem / Egna nyheter / 2021 / Återstartstöd för föreningar och SDF

Återstartstöd för föreningar och SDF

RF-SISU Skåne har avsatt medel för att stimulera föreningar och SDF till en återstart av sin verksamhet under hösten 2021 i syfte att locka tillbaka aktiva, ledare och funktionärer.

Idrottsrörelsens Strategi 2025 handlar om att fler ska kunna idrotta i förening under hela livet i en trygg och inkluderande verksamhet – så många som möjligt, så länge som möjligt. Effekterna av coronapandemin har bromsat utvecklingen mot målen där idrottsrörelsen tappar medlemmar i alla åldrar. I Skåne har vi sett att pandemins påverkan på idrotten är mycket stor därför behöver idrottsrörelsen göra en kraftsamling för att återstarta idrotten.

För att ge den skånska idrottsrörelsen den återstart som behövs för att locka barn, ungdomar och vuxna tillbaka till idrotten har RF-SISU Skåne tagit fram ett så kallat ”återstartsstöd” som är framåtriktat med fokus på att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

-Det ekonomiska stödet via RF-SISU Skåne är ett komplement till återstartstöd via SF (nationellt idrottsförbund) eller via kommunen, och skall vara ett ytterligare stöd till att nå de nationella effektmålen, säger Patrik Karlsson distriktidrottschef RF-SISU Skåne.

 

Kort om genomförande och ansökan om stöd

För att ta del av RF-SISU Skånes återstartsstöd ska insatserna vara framåtsyftande och ta sikte på att få tillbaka barn, ungdomar, ledare, funktionärer och andra eldsjälar till föreningslivet. Återstart skall göras i linje med gällande restriktioner för Coronapandemin.

Exempel på insatser kan vara: dag för att samla hela föreningen/förbundet, Kickoff, ”ta med en kompis till träningen”-aktivitet, samverkan med närliggande föreningar, prova på dagar, aktiviteter där barnen ges utrymme för att påverka framtiden, motionsaktiviteter liknande Sport Fitness, öppen verksamhet ex 10 tillfällen under hösten, samverkan med närliggande Fritidsbank, föreningsutveckling/förbundsutveckling, ledarutvecklingsträffar, utbildningsinsatser, ökad marknadsföring eller samverkan med skolan för att nå ut till barnen.

Maxbelopp för förening är 10 000 kr och för SDF 15 000 kr.

Tre steg i ansökningsprocessen

1) Genomföra lärgrupp om återstart

Föreningen eller SDF genomför en lärgrupp för att samtala kring sin återstartssituation. Det finns ett särskilt arbetsmaterial framtaget - en lärgruppsplan med tillhörande dialogduk att använda, se nedan. Framtagande kan göras på egen hand av förening/SDF i en lärgrupp eller i ett processarbete tillsammans med idrottskonsulent från RF-SISU Skåne. Lärgruppen registreras sedan i IdrottOnline (läs mer om hur det går till)

Informations- och arbetsmaterial vid genomförande av lärgrupp

Välkommen som deltagare i en lärgrupp (pdf)

Lärgruppsplan – Återstartsarbete i förening (pdf)
Lärgruppsplan - Återstartsarbete i förbund (pdf)

Dialogduk - Återstart förening (pdf)
Dialogduk - Återstart förbund (pdf)

 

2) Underlag skickas in

För att kunna ta beslut om återstartsstöd behöver föreningen/SDF skicka in underlag enligt den mall (se nedan) som är framtagen. Den skickas till föreningens idrottskonsulent/SDF:ets idrottskontakt.

Summering av återstartsarbete i förening/SDF (Skall skickas in till ansvarig idrottskonsulent)
Skrivbar PDF som passar bra att ladda ner och redigera direkt i.


3) Återkoppling

RF-SISU Skåne kommer därefter att gå genom inskickat underlag och därefter återkoppla om beslut av stöd.
Stödet ska återrapporteras senast sex (6) månader efter beviljandedatum. 

Länk till digitalt formulär som ska användas vid återrapport av beviljat stöd

 

Tag kontakt med er idrottskonsulent på RF-SISU Skåne för mer information och vägledning.

 

Länkar till fördjupad läsning

Pandemins påverkan på idrotten i Skåne

Riksidrottsförbundets rapport "Ett år med corona - maj 2021"

Ungdomsbarometern visar att unga vill vara med och påverka

Nu drar hela idrottsrörelsen igång - nyhet på rf.se

 

Idrotten startar upp med din hjälp!

Tillsammans kan vi hjälpa samhället att minska smittspridningen och göra så att barn, ungdomar, vuxna och äldre kan återgå till sitt idrottande. RF-SISU Skåne vill uppmana att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att alla som kan ska gå och vaccinera sig mot Covid-19, så att idrottsrörelsen kan fortsätta att göra Sverige starkare och att vi därigenom skapar förutsättningar för målbilden ”bättre hälsa för fler”.

Vid vaccination för du ett effektivt skydd mot sjukdomen. Gå in på www.1177.se för att en boka tid. Där finns information om vaccination och svar på eventuella frågor.


The sport starts with your help!

Together, we can help society reduce the spread of infection and enable children, youth, adults and the elderly to return to their sport. RF-SISU Skåne wants to urge to follow the Public Health Agency's recommendation that everyone who can, should get vaccinated against Covid-19. This is important so that the sport associations can continue to make Sweden stronger and create good conditions in order to reach the goal "better health for more people".

When vaccinated, you receive effective protection against the disease. For more information about the vaccination and to book an appointment visit www.1177.se.