Hem / Egna nyheter / 2020 / Uppdaterad information om restriktioner i Skåne

Uppdaterad information om restriktioner i Skåne

Förtydliganden och uppdaterad information om skärpta restriktioner i Skåne, med anledning av beslut om kommunala nedstängningar av idrottshallar med mera. Uppdaterad 23 december.

Lägesuppdatering covid-19, den 23 december: Ingen mellandagsshopping eller inomhusträning

Region Skåne förtydligar de nya skärpta allmänna råden kring träning och idrott som gäller sedan den 21 december. Smittspridningen i Skåne ligger på en fortsatt hög nivå – något över rikssnittet och nu avråds alla från att träna och idrotta inomhus.

Även barn yngre än 16 år bör avstå att träna eller idrotta inomhus. Vid utomhusträning gäller det att hålla avstånd till varandra och vara högst åtta i gruppen.

– Smittläget är nu så allvarligt att vi avråder från all form av träning inomhus. Det gäller alla åldersgrupper. Däremot kan man träna och röra sig utomhus med högst åtta personer i gruppen och det är fortfarande viktigt att hålla avstånd även om man är utomhus. Låt bli att samåka till träningar eller byta om i samma omklädningsrum och dela inte vattenflaskor eller utrustning med andra, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne. Läs mer här >>

---

Den 14 december började de nya nationella allmänna råden från Folkhälsomyndigheten att gälla. Då gick även Region Skåne ut med extra anpassningar som gäller i Skåne utöver de nationella råden. (följ länk, för läsa extra anpassningar, Region Skåne)

Regeringen meddelade den 18 december ytterligare skärpta restriktioner. All verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och "inte är nödvändig" bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari, vilket bland annat innefattar idrottshallar. Utomhusidrott ska fortfarande kunna bedrivas, om inte lokala föreskrifter säger annat. Läs mer om att smittsäker utomhusträning kan fortsätta.

Gå in på er kommuns hemsida för att få än mer information om vad som gäller hos er. 

 

Vi har en mycket allvarlig situation i Skåne nu måste vi ta råden på fullaste allvar. 

– Vi vill än en gång påtala vikten av att vi tillsammans inom idrottsrörelsen tar ansvar för att minska smittspridningen, genom att följa de råd som ges. Det är inte läge för egna tolkningar nu. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, dvs både du som utövare och du som ledare, är skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning, säger Patrik Karlsson, Distriktsidrottschef, RF-SISU Skåne.

Nedan följer några frågeställningar som vi ska försöka ge ett förtydligande svar på. 

Enligt de nya nationella råden får barn födda 2005 eller senare delta i enstaka matcher eller tävlingar, vad gäller i Skåne? 
Barn och unga kan idrotta ihop om de är yngre än 16 år. Men de skall inte delta i matcher och tävlingar där de möter andra lag, något som Region Skåne är tydliga med.  (följ länk för mer information från Region Skåne)

Det innebär att vi inte skall organisera några matcher och tävlingar, och inte heller deltaga i seriespel, cuper, läger där vi träffar andra personer än de vi vanligtvis träffarDetta gäller alla åldrar, även för de yngre födda 2005 eller senare.  

Folkhälsomyndigheten gör inte skillnad på lagidrotter eller individuella idrotter, och heller ingen skillnad på kontaktidrotter och andra idrotter. 

Den normerande 8-personersregeln, vad innebär den i en idrottslig miljö? 
Träning i grupp bör vara begränsad till högst åtta personer för de som är födda 2004 eller tidigare. Det kommer i vissa fall innebära att en större grupp får delas upp i mindre träningsgrupper. 

Ett av råden är att ”hålla avstånd”. Hur fungerar det i en idrottslig miljö där det vanligtvis förekommer närkontakt? 
Träningen för personer födda 2004 eller tidigare ska anpassas så att det inte förekommer närkontakt. Det går att bedriva träning på flera olika sätt även utan närkontakt! 

Här hittar du svar om idrott och corona 
Har du frågor som gäller corona, de allmänna nationella råden och idrott kan du: