Hem / Egna nyheter / 2020 / Rågenskolan i Åstorp nominerad till European Health Award 2020

Rågenskolan i Åstorp nominerad till European Health Award 2020

Rågenskolan har sedan hösten 2018 deltagit i Rörelsesatsning i skolan som den svenska regeringen gett Riksidrottsförbundet uppdrag att genomföra. Målet är att förbättrad folkhälsa och skolresultat. Nu nomineras Rågenskolan av Riksidrottsförbundet.

Idag tar fler än 200 skolor i Skåne del av satsningen i någon form. Skolorna har kommit olika långt i sitt arbete men gemensamt för skolorna är att man verkar för att rörelse skall bli en integrerad del av skolans verksamhet och skolorna erbjuds utbildning, processtöd, framtagning av handlingsplan, nätverk och inspirationsmaterial. Fokus ligger på organiserade rastaktiviteter, rörelsepauser i klassrummen och samverkan med föreningslivet genom After school-verksamhet. Rågenskolan var också en av skolorna som deltog i Idrottens dag i förra veckan. Rörelsesatsning i skolan besökte då 18 skolor i nordvästra Skåne och drygt 5500 barn fick vara med och manifestera för rörelseglädje.

- Våra undersökningar visar att skolor som tar del av satsningen upplever en positiv förändring som innebär piggare elever, ökad trivsel bland elever, färre konflikter, förbättrad koncentrationsförmåga och lugnare klassrum, säger Henrik Nilsson, samordnare av Rörelsesatsning i skolan. 

Statistik visade att Åstorp kommun och särskilt den centrala delen av kommunen där Rågenskolan är belägen hade låga nivåer av deltagande i idrott, varför det var logiskt att vara en del av uppdraget.

Rågenskolan har på kort tid lyckats mycket bra med uppdraget och ser redan många positiva effekter. Ett av skolans framgångsrecept är att man har engagerat eleverna.
Skolan har en välbesökt morgongymnastik, aktiva klassrum, en ny parkourbana och en nystartad skolidrottsförening. 

Rågenskolan har sedan hösten 2018 deltagit i Rörelsesatsning i skolan, vilka positiva effekter har ni märkt av på era elever?

– Gladare elever, en ökad koncentration i klasserna, elever som brinner för idrott och rörelse, minskat antal konflikter och fler motiverade elever som tar ett stort ansvar för vår rörelsesatsning. Säger Anton Rehnberg Manglaris Fritidspedagog/Samordnare, Rågenskolan

Ni har genom ert goda arbete med rörelsesatsningen i skolan blivit nominerad till European Health Award 2020, vad skulle det betyda om just ni vinner?

– Det är jättekul att vi blivit nominerade och hade vi vunnit hade det gett extra krut till vår redan stora satsning och öppnat upp för nya möjligheter. Att vinna hade varit super men att bara bli nominerade är guld värt för både pedagoger och elever på vår skola. Säger Anton Rehnberg Manglaris Fritidspedagog/Samordnare, Rågenskolan

Bild: Anton Rehnberg Manglaris, Fritidspedagog/Samordnare, Rågenskolan

Om ni blir bland de tre bästa så vinner ni en summa pengar (1:a 50 000 EUR, 2:a 30 000 EUR, 3:a 20 000 EUR). Det är rätt mycket pengar, vad skulle dessa pengar tillföra ert arbete med rörelsesatsningen i skolan?

– För de pengarna hade vi kunnat satsa mer på utökat material och utbildning för både personal men även elever. Säger Anton Rehnberg Manglaris Fritidspedagog/Samordnare, Rågenskolan

Kan du ge tre bra tips till andra skolor runt om i Skåne hur även de skulle kunna lyckas lika väl som ni har gjort?

– Samla en grupp motiverade pedagoger som får lite extra tid till att lägga upp en plan, Inkludera eleverna i satsningen, dels genom elevgrupper som skol if, rastgrupp etc. men även genom förslag och utvärderingar. Slutligen våga testa, ge satsningen tid och ta en sak i taget för att få bästa resultat. Säger Anton Rehnberg Manglaris Fritidspedagog/Samordnare, Rågenskolan

Film om Rågenskolan: 
https://www.youtube.com/watch?v=3L5WaHBj3YU&feature=youtu.be

Information om Rågenskolan
https://www.astorp.se/barn-och-utbildning/grundskola/ragenskolan.html

Information om European Health Award 2020
https://ec.europa.eu/health/award/home_en 

Information om Rörelsesatsning i skolan
https://www.rf.se/rorelsesatsningiskolan
Samverkan med skolan, med rörelseförståelse som grund, ligger i linje med idrottens strategiska arbete mot 2025.


För mer information:
Anton Rehnberg Manglaris
Fritidspedagog/Samordnare (fritidshem, rörelsesatsning): Rågenskolan
073-076 79 41 | This is a mailto link

Marcus Torstensson
Biträdande rektor: Rågenskolan
042-642 50 | This is a mailto link

Henrik Nilsson
Samordnare: Rörelsesatsning i skolan, RF-SISU Skåne
010 – 476 57 29 | This is a mailto link 

Kristin Ekblom
Projektledare: Rörelsesatsningen i skolan, Riksidrottsförbundet
08-699 62 88 | This is a mailto link

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus