Hem / Egna nyheter / 2020 / Nytt stöd behövs nu - föreningar riskerar fortsatt stora tapp ekonomiskt

Nytt stöd behövs nu - föreningar riskerar fortsatt stora tapp ekonomiskt

Idrottsrörelsen har precis som många andra områden i samhället drabbats av coronakrisen. Vi vet att många prövningar återstår men vi hoppas också att vi kan gå stärkta ur denna kris och att vi kan fortsätta vara en viktig del i vårt samhälle.

Skåne, Sverige och världen kommer vara förändrad och Sverige kommer behöva en omstart. Den omstarten vill vi att idrottsrörelsen ska vara en viktig del av.

Regeringen gav den 20 mars beskedet att ett stödpaket på 500 miljoner kronor avsätts för att kompensera idrottsrörelsen till följd av Coronapandemin.

Riksidrottsförbundet fick uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen. Vid ansökningstidens slut hade 4064 föreningar i hela landet sökt varav 428 i Skåne. I Skåne har fotboll, gymnastik och ridsporten haft flest föreningar som sökt. I hela landet uppgick den totala ansökningssumman till nästan 1,3 MSEK och Riksidrottsstyrelsen fick skära bort 800 miljoner kronor. Detta handlade enbart om perioden till och med den 30 juni.

De flesta kommunerna har hjälpt till vad det gäller kommunala anläggningar samt de kommunala aktivitetsstöden. Men vi saknar ett stöd för inställda evenemang samt till de föreningar som äger sina egna anläggningar eller har andra hyresvärdar. Ett enskilt idrottsevenemang genererar pengar tillbaka till samhället, exempelvis genererar Eskilscupen i Helsingborg ca 130 – 150 miljoner kronor tillbaka till staden årligen.

De två delar som påverkat och kommer att påverka idrottsrörelsen mest är regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer för hur människor får samlas och resa samt när besluten och rekommendationerna kommer att lättas och tas bort.

Oavsett när eller hur det sker kan vi vara säkra på att det under sommaren och början av hösten kommer råda en förändrad situation.

De föreningar som har evenemang i juli och augusti drabbas hårt och har samtidigt inte haft möjlighet att söka kompensation från det första stödpaketet eftersom det var tidsbegränsat fram till den 30 juni. Här i Skåne kommer många idrottsevenemang ställas in även under sensommaren och tidig höst vilket påverkar många av de skånska idrottsföreningarnas möjlighet till överlevnad

Men det gäller föreningar i hela landet. Därför har Riksidrottsförbundet äskat om en förlängning av regeringens stödpaket med ytterligare 500 miljoner kronor.

Vi vet att idrotten drabbats mycket hårdare än 500 miljoner kronor. Men vi förstår att idrottsrörelsen inte kan bli fullt ut kompenserad.

Det är dock mycket viktigt att vi får ett snabbt besked från regeringen. Vi kämpar varje dag för att föreningslivet ska överleva och klara sig tillräckligt så att vi kan fortsätta vara den mötesplats som människor behöver. Det gäller både under krisen och efter krisen.

 

Jane Andersson, ordförande RF-SISU Skåne

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus