Hem / Egna nyheter / 2020 / Nya nationella allmänna råd från den 14 december

Nya nationella allmänna råd från den 14 december

Det är många ledare, föreningar och förbund som känner en osäkerhet i hur de ska tolka några råden och riktlinjerna. Vi vill därför ta tillfället i akt att reda ut och förtydliga några av de råd som gäller för Skåne.

Igår började de nya nationella allmänna råden från Folkhälsomyndigheten att gälla. Då gick även Region Skåne ut med extra anpassningar som gäller i Skåne utöver de nationella råden. (följ länk, för läsa extra anpassningar, Region Skåne)

Då vi har en mycket allvarlig situation i Skåne måste vi nu ta råden på fullaste allvar. 

– Vi vill än en gång påtala vikten av att vi tillsammans inom idrottsrörelsen tar ansvar för att minska smittspridningen, genom att följa de råd som ges. Det är inte läge för egna tolkningar nu, säger Patrik Karlsson, Distriktsidrottschef, RF-SISU Skåne.

– Vi vill även verkligen poängtera att vi välkomnar de nya riktlinjerna. Det öppnar upp för väldigt många att återigen träffa sina träningskompisar, vara en del av ett sammanhang, få röra på sig, och göra det som kanske är roligast av allt – nämligen att utöva sin idrott, fortsätter Patrik.

– Men vi måste göra det på ett smittskyddsäkert sätt. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, dvs både du som utövare och du som ledare, är skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Nedan följer några frågeställningar som vi ska försöka ge ett förtydligande svar på. 

Enligt de nya nationella råden får barn födda 2005 eller senare delta i enstaka matcher eller tävlingar, vad gäller i Skåne? 
Barn och unga kan idrotta ihop om de är yngre än 16 år. Men de skall inte delta i matcher och tävlingar där de möter andra lag, något som Region Skåne är tydliga med.  (följ länk för mer information från Region Skåne)

Det innebär att vi inte skall organisera några matcher och tävlingar, och inte heller deltaga i seriespel, cuper, läger där vi träffar andra personer än de vi vanligtvis träffarDetta gäller alla åldrar, även för de yngre födda 2005 eller senare.  

Folkhälsomyndigheten gör inte skillnad på lagidrotter eller individuella idrotter, och heller ingen skillnad på kontaktidrotter och andra idrotter. 

Den normerande 8-personersregeln, vad innebär den i en idrottslig miljö? 
Träning i grupp bör vara begränsad till högst åtta personer för de som är födda 2004 eller tidigare. Det kommer i vissa fall innebära att en större grupp får delas upp i mindre träningsgrupper. 

Ett av råden är att ”hålla avstånd”. Hur fungerar det i en idrottslig miljö där det vanligtvis förekommer närkontakt? 
Träningen för personer födda 2004 eller tidigare ska anpassas så att det inte förekommer närkontakt. Det går att bedriva träning på flera olika sätt även utan närkontakt! 

Ett annat råd är att träning ska om möjligt bedrivas utomhus, vad innebär det? 
Anordna träning och aktiviteter utomhus om det är möjligt. Folkhälsomyndigheten avråder inte från all inomhusverksamhet. Verksamhet som bara kan bedrivas inomhus kan göra det, men då krävs extra försiktighet eftersom smitta sprids lättare inomhus. Det blir alltså ännu viktigare att hålla avstånd till varandra, dela upp sig i mindre grupper, undvika moment med nära kontakt och i övrigt följa de allmänna råden som riktas till enskilda när man är inomhus. 

 

Här hittar du svar om idrott och corona 
Har du frågor som gäller corona, de allmänna nationella råden och idrott kan du: