Hem / Egna nyheter / 2020 / Möjlighet att söka verksamhetsstöd Idrott för äldre

Möjlighet att söka verksamhetsstöd Idrott för äldre

Med start 2020 får idrottsrörelsen 20 miljoner kronor per år i två år av regeringen för idrott för äldre.

Satsningen gör det möjligt att utveckla verksamheten för en målgrupp vi tidigare inte fått statliga medel för. Stödet skall ge förutsättningar för föreningar och förbund att utveckla verksamheten så att fler äldre kan leva ett aktivt liv och få ökad hälsa. Idrottsföreningen söker stödet direkt i IdrottOnline och grundbeloppet är 3 000 kr för alla föreningar som beviljas stöd. Utöver detta kan det bli aktuellt med ytterligare stöd. 

Satsningen är tvåårig och genom att lägga tid på kartläggning kan arbetet fortsätta, även om det initialt inte blir lika mycket aktiviteter. Det kan tyckas konstigt att göra en satsning för äldre i dessa tider av Corona när Folkhälsomyndigheten rekommenderar målgruppen äldre att i möjligaste mån stanna hemma. Men denna satsning kom till redan före årsskiftet 2019–2020 och att regeringen beviljade idrottsrörelsen medel innan pandemin slog till.

>> Läs mer om Idrott för äldre här!

Ansökningsperiod oktober & november

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet för äldre (65+) har under oktober och november 2020 möjlighet att söka ett verksamhetsstöd för målgruppen. 

>> Läs mer om hur ansökan går till här!

Har du frågor, kontakta någon av våra konsulenter

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus