Hem / Egna nyheter / 2020 / Historisk årsstämma genomförd

Historisk årsstämma genomförd

Igår kväll genomfördes RF-SISU Skånes historiska årsstämma. Det var den första under namnet RF-SISU Skåne och samtidigt var det den första stämman i delvis digital form.

En viss förväntan låg i luften när representanter från idrotten och personal från RF-SISU Skåne tog plats i Malmö, men denna gång fanns också deltagare framför skärmarna på lokalkontoren i Helsingborg, Kristianstad och Ystad för att medverka vid den delvis digitala årsstämman. Ombud fanns alltså på fyra ställen i Skåne och dessutom fanns några gäster med via länk, bland annat mötesordföranden Susanne Erlandsson. 

Kvällen inleddes med att RF-SISU Skånes ordförande Jane Andersson gjorde en tillbakablick på de gångna två åren och tog upp de utmaningar förbundet mött och möter nu under 2020. Verksamhetsberättelsen med ekonomisk redovisning för 2018-19 gicks igenom samt revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna för både Skånes Idrottsförbund som SISU Idrottsutbildarna SkåneNedläggningen av SISU-distriktet genomfördes också då verksamheten flyttats och fortsätter i RF-SISU Skåne. Verksamhetsplan för 2020-2021 beslutades och deltagarna delgav medskick till styrelsen kring viktiga framtidsfrågor för den skånska idrottsrörelsen. 

Val 

Efter en inledning av valberedningen, och sedan ett antal anförande stod det klart att mötet hade två nominerade kandidater till ordförandeposten i Jane Andersson (omval) och Per-Axel Sjöholm (nyval)Efter en sluten omröstning föll valet på Jane Andersson med rösterna 33-7. Per-Axel Sjöholm valdes istället in som ny ledamot tillsammans med Kristiina Pekkola (omval), Agneta Hammarberg (omval), Peter Tallinger (omval), Eric Mace (omval)Michael Engleson (nyval), Marie Wahlgren (nyval), Denise Dako (nyval). För den som vill lära känna de nya kandidaterna bättre finns en presentation av dessa här.  (pdf)

Övriga val som genomfördes: Agneta Erfors och Lars Backe är kvar som lekmannarevisorer. I valberedningen valdes Erwin Apitzschäven detta efter omröstning, som ordförande. Valberedningen i övrigt består av ledamöterna Bertil Andersson (omval), Bengt Hammarstedt (nyval), Lotta Kellander (nyval) och Evelina Bursell (nyval).  

Efter årsmötet avtackades Caj-Åke Andersson som även valdes till hedersledamotBengt Hammarstedt, Lotta Kellander som avslutade mångåriga insatser i styrelsearbetet samt de avgående valberedarna Patrik van Hengel, Ann-Christine Sollerhed, Sissi Sturesson. 
Stämman fungerade efter förutsättningarna bra och det var nog inte sista gången det genomfördes i digital tappning på ett eller annat sätt. Även om det finns en del lärdomar att dra efter denna historiska stämma, hoppas vi att alla ombud kände sig nöjda och tillfreds med mötets genomförande. Vi skall utvärdera mötet och se vad vi tar för lärdomar av denna digitala mötesform. Ett extra tack till mötesordförande Susanne Erlandsson från Riksidrottsstyrelsen, som ledde mötet med van hand.  
Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus