Strategisk ledning

Stöd för strategisk ledning

Sidan uppdaterades: 1 december 2022

Avdelningen för SF-stöd arbetar med att ge största möjliga medlemsnytta genom att främst stödja SF:s strategiska ledning i utveckling av medlemsförbundens organisation och verksamhet.

Avdelningen stödjer med kompetens i för SF gemensamma utvecklingsfrågor inom ramen för:

  • barn- och ungdomsidrott
  • vuxenidrott
  • äldreidrott
  • paraidrott

SF-stöd leder och utvecklar också särskilda satsningar i samverkan med SF och dess idrottsföreningar

Nedan hittar du exempel på där avdelningen för SF-stöd kan bistå i specialidrottsförbundets utvecklingsarbete.

  • Processledning av specialidrottsförbundets strategiska ledning.
  • Stödjande av specialidrottsförbundet i uppdraget och arbetet med att ta fram, utveckla och följa förbundsutvecklingsplaner.
  • Hantering av ärenden kopplade till trygg idrott.
  • Bidra med stöd i digitaliseringsarbetet.

Om ditt specialidrottsförbund har behov av att genomföra insatser av ovanstående karaktär kontaktar du Maria Gidlund som är avdelningschef på SF-stöd så guidar hon dig vidare.

Sidan publicerades: 2 november 2022