Samverkan med Bosöns Idrottsfolkhögskola

Sidan uppdaterades: 15 februari 2024

Det finns möjlighet för samverkan mellan Bosön Idrottsfolkhögskola och specialidrottsförbund vid exempelvis träningsläger, utbildningshelger eller längre utbildningar inom ett specifikt område.

Kostnadstäckning för undervisning och lokaler kan nyttjas om nedanstående kriterier uppfylls:

  • Bosön Idrottsfolkhögskola planerar utbildningen och samverkar med specialidrottsförbundet när det gäller innehåll och upplägg.
  • Antal undervisningstimmar från Bosön Idrottsfolkhögskola är 4 timmar per dag, utöver det kan personal från det egna förbundet eller externa hålla i fler timmar.

Personal från Bosöns Idrottsfolkhögskola genomför regelbundet samverkanskurser inom exempelvis träningsplanering, ledarskap och teambuildning. Kontakta Liv Nordell för mer information. liv.nordell@boson.se

Sidan publicerades: 2 november 2022