Rådgivning

Sidan uppdaterades: 6 december 2022

För specialidrottsförbund som har funderingar på att utveckla eller förändra utbildningsstrukturen, digitalisera utbildningar eller behöver få en första vägledning.

Ibland har exempelvis den som är utbildningsansvarig på ett specialidrottsförbund behov av att samtala om specifika frågeställningar kopplat till genomförande av utbildnings och folkbildningsstrategin. Då kan det vara hjälpsamt att boka in ett möte för handledning- och rådgivning med fokus på den aktuella frågan. Metodiken är samma som vid en processledarinsats men frågeställningen är ofta mer konkret och i behov av snabb hantering.

För specialidrottsförbund som har funderingar på att utveckla eller förändra sin utbildningsstruktur, digitalisera sina utbildningar eller behöver få en första vägledning kring vilka vägar framåt som finns rekommenderas att delta på en workshop som SISU Idrottsutbildarna och SISU Förlag genomför i samverkan. Workshopen genomförs 3-4 gånger per år och under dagen ges du möjlighet till en första genomlysning av ert förbunds utbildningsverksamhet men även erfarenhetsutbyte med representanter från andra specialidrottsförbund.

För dig som ansvarar för specialidrottsförbundets utbildningsverksamhet genomförs fyra träffar per år där möjlighet ges att ta del av information om det idrottsövergripande utbudet, kompetensutveckling samt erfarenhetsutbyte med kolleger i liknande roller. Som komplement till dessa träffar finns även en Teams-grupp för utbildningsansvariga.

För frågor kring ovan eller inbjudan till Teams-gruppen kontaktar du Kristoffer Berg

Sidan publicerades: 2 november 2022