Produktionsstöd

Sidan uppdaterades: 5 maj 2023

SISU Förlag är idrottens förlag och har lång erfarenhet av att utveckla och producera utbildningsmaterial.

En stor andel av specialidrottsförbunden tar stöd av SISU Förlag i alltifrån klassiska bokproduktioner till digitala lösningar. Just digitaliseringen är ett fält som förlaget har ett stort fokus på. Majoriteten av nuvarande produktioner handlar om utbildningsmaterial som kopplas samman med utbildningens genomförande i en blandning av tryckt och digitalt material.

Nedan hittar du exempel på där SISU Förlag kan vara en part i specialidrottsförbundets material och utbildningsproduktion.

  • Utveckling av utbildningswebbar
  • Produktion av utbildningsmaterial
  • Utbildningsdesign
  • Uppföljning och utvärdering av utbildningar

Om ditt specialidrottsförbund har behov av att starta upp utvecklingsarbete som berör ovanstående exempel kontaktar du mattias.jaurinder@rfsisu.se på SISU Förlag så hjälper han er vidare i frågan.

Sidan publicerades: 2 november 2022