SISU Idrottsutbildarnas framväxt

Sidan uppdaterades: 28 maj 2023

”Vi ska inte bara svara på frågorna, vi ska ställa frågorna.”
Med de orden som utgångspunkt grundades den svenska idrottsrörelsens studieförbund i september 1985 på Bosön. Karl Fritjofsson väljs som förste ordförande för SISU. Allt sedan dess har klubbstugor och föreningslokaler varit SISU:s hemmaplan. Det är där vi tillsammans stärkt och utvecklat föreningar – i städer och på landsbygd, i förorter och byar.

Motiv till bildande

Det fanns fyra övergripande motiv till att idrottsrörelsen ville bilda ett eget studieförbund:

 • Ideologiska: idrottsrörelsen som landets största folkrörelse ville ha ett eget studieförbund för att med pedagogiska metoder skapa förutsättningar för föreningsutveckling. Begrepp som delaktighet och demokrati var viktiga.
 • Pedagogiska: folkbildningens arbetsformer bedömdes vara väl anpassade till föreningars behov. Folkbildningens metoder möter helt enkelt idrottens behov.
 • Organisatoriska: Utgångspunkten för de organisatoriska motiven var behovet av ledare i idrottsrörelsen. Tanken var att idrottsrörelsens studieförbund skulle göra utbildning tillgänglig för alla och idrottsföreningarna är med och ansvarar för sin medlemsutbildning.
 • Ekonomiska: Stödet från stat, landsting och kommun innebär möjlighet att stötta den föreningsinterna utbildningen.

Verksamhet genom tiderna

I nästan 40 år har SISU Idrottsutbildarna varit verksamma runtom i landets idrottsföreningar. Det är framförallt tre områden som har format mycket av SISU:s verksamhet genom åren.

Föreningsutveckling

 • OK Gipen i Lilla Edet blir den första förening som anordnar en studiecirkel. Året var 1986.
 • I samverkan med det nystartade förlaget SISU Idrottsböcker ges Sätt framtiden på dagordningen ut som ett led i att arbeta med föreningsutveckling (1993–1994).
 • Kvalitet i klubben är det första material som producerats specifikt för föreningsutveckling 1997–1998.
 • I materialet Framtidens förening (2010-2014) låg fokus på föreningen och framtidens utmaningar.
 • Idag erbjuds idrottsövergripande föreningsledarutbildningar på intro – och grundnivå för samtliga idrottsföreningar.

Värdegrund

 • Idéprogrammet Idrotten vill antas 1995 och en studiesatsning med samma namn tas fram.
 • Starta vågen 1996 är den då hittills största satsningen kring etik och moral inom svensk idrott. Budskapen i Starta vågen handlar om: kamratskap, gemenskap, respekt, rätt och fel och förståelse för allas lika värde.
 • 2009 slår stämman fast visionen: Svensk idrott – världens bästa. SISU genomför i den andan satsningen Värdefullt med huvudfokus på barn-och ungdomsverksamhet. Bland annat med materialet Så blir du världens bästa idrottsförälder.

Ledarutbildningar

 • 1987 startar projektet HPU, Handlingsplan Utbildning för att få fler specialidrottsförbund (SF) och medlemsorganisationer (MO) att integrera en lärgruppsutbildning/cirkelledarutbildning och låta den bli en del av det egna utbildningssystemet. Samma år blir materialet Samla laget färdigt. Det vänder sig till både ledare och deltagare.
 • I samarbete med Utbildningsradion och GIH är RF och SISU Idrottsutbildarna i slutet av 1980-talet med och utvecklar en fempoängskurs i Idrottspedagogik, Idrotten lär.
 • Tidigt 2000-tal startar på uppdrag av RF projektet med att utveckla idrottsövergripande tränarutbildning. SISU utbildar utbildare på introduktions-och grundnivå.
 • 2018 Bosön utbildning utvecklas och erbjuder på nationell nivå idrottsövergripande utbildningar med målgrupp ”strategisk ledning”.
 • Idag erbjuds idrottsövergripande tränarutbildningar på intro – grund och fortsättningsnivå för samtliga idrottsföreningar.

Organisatorisk historia

Vid bildandet 1985 antogs namnet SISU. Först 1999 läggs Idrottsutbildarna till namnet. Det är även året då SISU Idrottsutbildarna tar över huvudmannaskapet för Bosön Idrottsfolkhögskola.

2006 lämnar SISU Idrottsutbildarna Folkbildningsförbundet (idag Studieförbunden i samverkan) och de 10 övriga studieförbunden. Sedan 2007 har SISU fördelat statsanslaget inom idrottsrörelsen motsvarande Folkbildningsrådets roll gentemot övriga studieförbund.

Riksidrottsmötet 2015 beslutar att SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet får en personunion i Riksidrottsstyrelsen och Förbundsstyrelsen med gemensam ordförande. Från och med 2020 är de regionala distrikten en juridisk enhet kallat RF-SISU distrikt.

SISU:s medlemmar är specialidrottsförbunden samt fyra ytterligare medlemsorganisationer: Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska Bridgeförbundet, Svenska Livräddningssällskapet och Sveriges Schackförbund.

Sidan publicerades: 1 november 2022