Bilda idrottsförening

Sidan uppdaterades: 6 oktober 2023

En idrottsförening ansluts inte direkt till SISU Idrottsutbildarna utan ansöker om medlemskap i en av SISU:s medlemsorganisationer (MO).

76 medlemsorganisationer

SISU Idrottsutbildarnas medlemmar består av:

Idrottsförening i specialidrottsförbund

Om er idrottsförening tillhör ett specialidrottsförbund (SF) blir er idrottsförening automatiskt medlem i både Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Övriga idrottsföreningar

Om er förening tillhör Bridgeförbundet, Livräddningssällskapet, Pistolskytteförbundet eller Schackförbundet ansöker ni om medlemskap i ett av dessa tre förbund och blir därefter automatiskt medlem i SISU Idrottsutbildarna.

Demokratiskt idrottsliga principer

En förening som är ansluten till en av SISU Idrottsutbildarnas medlemsorganisationer är också medlem i SISU. Därmed är föreningen bunden till de demokratiskt idrottsliga principer som följer av SISU:s stadgar.

Organisationsnummer och föreningsnummer

Föreningen måste ha ett organisationsnummer för att bli medlem i en medlemsorganisation kopplad till SISU Idrottsutbildarna.

När föreningen ansökt om och fått medlemskap får föreningen även ett idrottsinternt föreningsnummer som är unikt för föreningen inom RF och SISU. Föreningsnumret, som är fyr- eller femsiffrigt, används i kontakter inom idrottsrörelsen.

Kriterier för medlemskap i en medlemsorganisation (MO)

En ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i MO om nedanstående villkor är uppfyllda.

  • Föreningen har stadgar i vilka föreningens geografiska hemvist framgår.
  • Föreningen har ett av Skatteverket utfärdat organisationsnummer.
  • Föreningens namn är inte olämpligt eller kan förväxlas med till SISU redan ansluten förening.
  • Föreningen ska varje kalenderår snarast efter ordinarie årsmöte, eller i förekommande fall extra årsmöte, hos MO registrera namn och kontaktuppgifter till föreningens styrelseledamöter samt firmatecknare.
  • Respektive MO kan ha ytterligare villkor för medlemskap.
  • Medlemskap i MO innebär samtidigt att föreningen blir medlem i ett RF-SISU distrikt.

Om er idrottsförening tillhör ett specialidrottsförbund (Handbollsförbundet, Orienteringsförbundet och ytterligare 69 förbund) blir er idrottsförening medlem i både Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Du hittar mer information om att bilda idrottsförening på RF:s webbplats.

Om er förening däremot tillhör Bridgeförbundet, Livräddningssällskapet, Pistolskytteförbundet eller Schackförbundet ansöker ni om medlemskap i ett av SISU Idrottsutbildarnas medlemsförbund (MO).

Vid frågor om medlemskap i MO, kontakta anna.wahlstedt@rfsisu.se. Idrottsutbildarna.

Tänk på att en ideell förening måste ha stadgar, ett dokument som beskriver regler och ramar för föreningens verksamhet.

Medlemskap krav för stöd

En ideell förening behöver inte vara ansluten till ett MO eller SF inom SISU Idrottsutbildarna, men för att kunna få tillgång till det stöd SISU kan erbjuda krävs ett medlemskap.

En förening som är ansluten till MO eller SF som är medlem i SISU är bunden av de demokratiska idrottsliga principerna som följer av SISU:s stadgar.

Om föreningen önskar bli medlem i MO inom SISU gäller numera att den måste ha ett organisationsnummer. Föreningen tilldelas ett sådant i samband med ansökan. När föreningen ansökt om och fått medlemskap i MO tilldelas föreningen även ett idrottsinternt föreningsnummer som är unikt för föreningen inom RF och SISU. Föreningsnumret, som är fyr- eller femsiffrigt, används i kontakter inom idrottsrörelsen.

Kriterier för medlemskap i medlemsförbund

En ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i MO om nedanstående villkor är uppfyllda.

  • Föreningen har stadgar i vilka föreningens geografiska hemvist framgår.
  • Föreningen har ett av Skatteverket utfärdat organisationsnummer.
  • Föreningens namn är inte olämpligt eller kan förväxlas med till SISU redan ansluten förening.

Föreningen ska varje kalenderår snarast efter ordinarie årsmöte, eller i förekommande fall extra årsmöte, hos MO registrera namn och kontaktuppgifter till föreningens styrelseledamöter samt firmatecknare.

Respektive MO kan ha ytterligare villkor för medlemskap.

Medlemskap i MO innebär samtidigt att föreningen blir medlem i ett RF-SISU distrikt.

Sidan publicerades: 23 november 2022

Kontakta ditt distrikt

Om du har frågor om att bilda, driva, ombilda eller lägga ner en idrottsförening ska du kontakta RF-SISU distriktet där din förening finns. Distriktet är SISU Idrottsutbildarnas lokala kontor, med uppgift att stödja idrottsföreningar.

Ansök om medlemskap i MO

Ansök om medlemskap i Bridgeförbundet, Livräddningssällskapet eller Pistolskytteförbundet och bli automatiskt medlem i SISU Idrottsutbildarna.