Skadehantering, Första hjälpen

Ett optimalt omhändertagande vid en idrottsskada på led respektive muskel förkortar skadeperioden avsevärt. En kunskapsorientering om hur du på bästa möjliga sätt agerar när skador inträffar. Här får du en förklaring om skademekanismer och riskfaktorer för de vanligaste skadorna. 

I Sverige drabbas cirka 30 personer om dagen av plötsligt hjärtstopp. En av dessa kan vara någon av dina aktiva barn och ungdomar som du leder. Vet du vad du ska göra då? Gör du något snabbt, finns stor möjlighet att den drabbade klarar sig bra, kanske helt utan skador.  

  • Kursen är tre timmar och genomförs på hemmaplan i din förening.
  • Vi kan även instruera i hur en hjärtstartare fungerar, samt HLR för barn. 
  • Kursen kan kombineras med HLR och blir då totalt 4 timmar.

Kontakta din idrottskonsulent för att få mer information!

Utbildningar 2022

27 SEPTEMBER 18.00-21.00
Första hjälpen - utbildning - Idrottens Hus, Norrköping. Läs mer och anmäl dig här (senast 20/9).

13 OKTOBER 18.00-21.00
Första hjälpen - utbildning - Idrottens Hus, Linköping. Läs mer och anmäl dig här (senast 6/10).