Hem / Utbildning/Folkbildning / Vårt utbud / Föreningsutveckling / Introduktionsutbildning för föreningsledare

Introduktionsutbildning för föreningsledare

Introduktionsutbildning för föreningsledare är en digital utbildning som du kan genomföra digitalt på egen hand eller tillsammans med övriga styrelsen. Utbildningen är uppdelad i block och kan genomföras i sin helhet eller om du väljer att lära dig mer om just ett specifikt område som passar dig. 

Rollen som föreningsledare innebär att du på något sätt är engagerad i din idrottsförening. Din roll som föreningsledare kan handla om att du är förtroendevald som en ledamot i en styrelse, är del av en arbetsgrupp eller på annat sätt är bistår föreningen i dess utveckling. 

Fortsatt lärande i din förening  

Efter kursen, eller om ni redan nu vill börja jobba, finns det ett lärgruppsmaterial som ni själva kan jobba med. En lärgruppsledare hjälper till så att samtal och dialoger utvecklar såväl individerna som föreningen.
 
Kontakta din idrottskonsulent här om du vill starta upp en lärgrupp.

Läs mer om hur man blir lärgruppsledare här.