Inkluderande idrott

Vill din förening ha mer och fler engagerade medlemmarTa hjälp av oss att göra din förening mer välkomnande och därigenom nå nya målgrupper.

En jämlik och inkluderande förening handlar om att se möjligheter och undanröja hinder och ta tillvara olika kompetenser, erfarenheter och talanger. En inkluderande idrott är öppen, tillgänglig, flexibel och en folkrörelse ordets rätta bemärkelse.  

 I framtiden vill vi:  

Att alla ska känna sig välkomna oavsett vem man är, kommer ifrån eller bor. Förenignar möter människor på deras villkor och är öppna för att utvecklas för att tilltala fler.  

Utmaningar vi ser:  

 • Höga trösklar in i idrotten 
 • Gamla strukturer är svåra att bryta 
 • Ovilja att anpassa sig till en ny verklighet 
 • Alla känner sig inte välkomna i föreningen 

Vårt fokus idag: 

 • Att fler föreningar arbetar med inkludering och normer 
 • Sänka kostnader och andra trösklar att idrotta 
 • Skriv ner en tydlig värdegrund och lev den 
 • Låt nya grupper engagera sig på sina villkor 

Om din förening vill starta ett arbete kring en jämställd idrott har vi stora möjligheter att hjälpa till (inbjudan pdf).

Så här kan vi hjälpa dig

 • Kunskapspåfyllnad genom föreläsning
 • Nulägesanalys 
 • Handlingsplaner 
 • Ansöka om en inkluderingsansvarig i förening.  

Kontakta din idrottskonsulent här!  

Tips för en mer inkluderande idrott  

Fortsatt lärande i din förening 

Efter kursen, eller om ni redan nu vill börja jobba, finns det ett lärgruppsmaterial som ni själva kan jobba med. En lärgruppsledare hjälper till så att samtal och dialoger utvecklar såväl individerna som föreningen.

Kontakta din idrottskonsulent här om du vill starta upp en lärgrupp.

Läs mer om hur man blir lärgruppsledare här.