Hem / Utbildning/Folkbildning / Vårt utbud / Administration / Fortsättning kassörutbildning

Fortsättning kassörutbildning

Fortsättningskurs för föreningskassörer. Utbildningen riktar sig till dig som vill ha detaljerad kunskap om krav på hantering av idrottsföreningens ekonomi. Du behöver ha grundläggande kunskaper inom bokföring och ekonomihantering i förening.  

Målsättningen med utbildningen är en fördjupad kunskap om hur ekonomi i idrottsföreningen bör hanteras. Kursen innehåller en kort repetition från den grundläggande kassörutbildningen innan vi går över till att diskutera:  

  • Budgetens roll i förening  
  • Ekonomisk rapportering och uppföljning  
  • Arbeta med kostnadsställen och projekt  
  • Årsbokslut  
  • Deklarera i förening (INK3)  
  • Lön och/eller arvode  
  • Skatteregler och hantering av vinster inom ideella föreningar.  

Kursen är kostnadsfri men vid oanmäld frånvaro faktureras föreningen 500 kr i efterhand.    

Kontaktperson: Ida KellströmThis is a mailto link  

Välkommen!

Utbildningstillfällen i höst

5 oktober kl 18.00-21.00 - läs mer och anmäl dig här.

9 november kl 18.00-21.00 - läs mer och anmäl dig här.

Revisorns viktiga roll och arbete

Alla idrottsföreningar har en eller flera revisorer vars uppdrag är att granska styrelsens arbete och vara aktiv under hela verksamhetsåret.

För att sköta sitt uppdrag på bästa sätt är det viktigt att revisorn vet och förstår sina arbetsuppgifter.

Utbildningen ”revisorns viktiga arbete” innehåller information för lekmannarevisorer i idrottsföreningar.

Vi går igenom de olika arbetsområdena som finns. Från att kontrollera att föreningens ekonomi sköts på ett riktigt sätt till att följa upp rutiner och hålla koll på ekonomiska rapporter, bokföringen och hur denna förhåller sig till budgeten.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig både till dig som varit föreningsrevisor i många år och till dig som är nybliven revisor.

Nästa utbildningstillfälle

Torsdag 30/9 kl 18.00-20.30, digitalt via ZOOM. Läs mer och anmäl dig här (senast 23/9)