Redovisa utbildning

Folkbildning sker hela tiden, i möten och utbildningar där samtal och erfarenhetsutbyten leder till förändring och utveckling både för individen och hela föreningen.  

En förutsättning för att RF-SISU Östergötland ska kunna ge föreningsstöd är att redovisningen sker. Föreningsstödet innebär bland annat att vi inspirerar er till mer folkbildning och ni kan få hela eller delar av kostnader som uppkommer i samband med er utbildningsverksamhet betald. Lärgruppsmaterial, böcker, föreläsare/expert, studiebesök, kost och logi, utbildningar, föreningskonferens, digitala verktyg osv. Dessutom kan man få projektstöd för satsningar i föreningen samt anläggningsstöd. 

Kontakta din idrottskonsulent här om du vill starta en lärgrupp.