Hem / Utbildning/Folkbildning / Utbildningar för ledare och tränare

Utbildningar för ledare och tränare

RF-SISU Östergötland erbjuder en mängd utbildningar för såväl tränare som föreningsledare men också för föräldrar och aktiva idrottsutövare. Vi har ett brett utbud och anpassar gärna utbildningar så att det passar dig eller er förening utifrån både innehåll och form. Ibland har vi utbildningar där vi bjuder in föreningar från hela Östergötland men oftast genomför vi dem lokalt i en förening.  

SISU Idrottsutbildarnas utbildningar

RF-SISU Östergötland erbjuder SISU Idrottsutbildarnas tränar- och ledarutbildningar i flera steg som vänder sig till tränare och ledare från alla idrotter och oavsett vilken åldersgrupp de leder.

Det första steget är en kostnadsfri introduktionsutbildning på webben.  Denna genomför vi även gärna på plats i din förening och passar framförallt nya ledare som har sitt första ledaruppdrag. Vi genomför den ofta med unga ledare som ska vara ledare på olika lovaktiviteter som till exempel idrottsskola på sommaren. Kontakta gärna våra idrottskonsulenter om ni vill att vi kommer till er. 

Nästa steg i tränarutbildningen är Grundutbildning för tränare. Den erbjuder vi ett antal gånger per år på olika platser i Östergötland. Men har ni många ledare i er förening som vill gå den kan vi även genomföra den hos er. Kontakta oss i så fall. 

Fortsättningsutbildning för tränare är utbildningen är för dig som tidigare har gått Grundutbildning för tränare. I Fortsättningsutbildning för tränare kommer du att känna igen begrepp och perspektiv från grundutbildningen. Du som deltar i utbildningen kommer exempelvis att lära dig mer om hur du kan arbeta med de fyra dimensionerna: psykisk, social, fysisk och idrottslig utveckling under träning och tävling. 

 

Introduktionsutbildning för föreningsledare är till för dig som vill lära dig mer om hur en förening fungerar. Gör den själv på webben eller låt oss komma ut till, till exempel din styrelse eller föräldragrupp.

Hos SISU Idrottsutbildarna hittar du mer information om de idrottsövergipande utbildningarna.  

På Idrottens utbildningsportal hittar du mer utbildningar från SISU Idrottsutbildarna.

RF-SISU Östergötlands utbildningar

Vårt lokala utbud är brett och varierat och det finns något för alla i föreningen. Utbildningarna har sin utgångspunkt i idrottens Strategi 2025 vilket innebär att varje utbildning som du deltar i kommer att ta dig och idrottsrörelsen ett steg närmare målet mot ett livslångt idrottande.

En samlad bild av vilka utbildningar vi erbjuder hittar du i våran utbildningskatalog som blir klar inom kort men några exempel är: Parasportlära, Åldersanpassad fysisk träning, Trygg idrott, Kommunikation, Att vara idrottsförälder, Hjärt- och lungräddning, Psykisk ohälsa och Kassörsutbildning.

Alla våra öppna utbildningar och föreläsningar finns samlade här på vår webbsida. Men ni kan också tillsammans med er idrottskonsulent boka en utbildning och genomföra på hemmaplan i er förening.