Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök utbildningar

Sök utbildningar

Idrottsrörelsens studieförbund erbjuder folkbildning i form av en mängd kurser och utbildningar. Här nedan ser du de utbildningar som är planerade i RF-SISU Östergötland. Du kan också välja ett annat distrikts utbud eller gå till www.boson.se om du söker nationell, idrottsövergripande och högre utbildning. De utbildningar som ligger närmast i tid är de som visas först. Du kan själv avgränsa din sökning genom att välja ett ämne och annan tidsperiod. I utgångsläget visas samtliga planerade utbildningar i distriktet inom förinställd tidsperiod. Du kan också välja vilken typ av utbildning du vill leta efter via knapparna högst upp: Alla utbildningar, Fysiska utbildningar eller Digitala utbildningar. 

Sökresultat

Sortera på: Titel | Datum

Grundutbildning för tränare - Linköping

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget som kommer att följas av en fördjupning. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år. Vi rekommenderar dock att de yngre deltagarna har med sig en äldre tränare som mentor från föreningen.
Kontaktperson: Anna-Karin Sunnerstam Datum: 2022-09-15 - 2022-10-22 Plats: Idrottens Hus och Fontänen, Linköping Mer information på kurssidan
Till anmälan

Basutbildning för seniorledare

RF-SISU Östergötland tillsammans med Korpen Östergötland bjuder in alla idrotter och ledare med intresse för ett livslångt idrottande, välmående och gemenskap. Utbildningen är sprungen ur projektet Aktiv senior, ett samarbete mellan Korpen, PRO och SISU Idrottsutbildarna med syfte att få Sveriges äldre befolkning att hålla i, börja om eller upptäcka den fysiska röre
Kontaktperson: Anna-Karin Sunnerstam, Åsa Hjärtstrand Datum: 2022-09-20 - 2022-10-12 Plats: Idrottens Hus, Linköping Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för tränare -Norrköping

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget som kommer att följas av en fördjupning. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år. Vi rekommenderar dock att de yngre deltagarna har med sig en äldre tränare som mentor från föreningen.
Kontaktperson: Anna-Karin Sunnerstam Datum: 2022-09-22 - 2022-10-23 Plats: Idrottens Hus, Norrköping Mer information på kurssidan
Till anmälan

Endagskonferens om idrott, social utsatthet och integration

Vad betyder idrotten för dagens samhälle ? Hur kan idrott förstås i relation till social utsatthet och bidra till att skapa integration ? Den här konferensen handlar om dessa idag politiskt och socialt angelägna frågor.

Konferensen innehåller presentationer av ledande forskare på området tillsammans med företrädare för idrottsverksamheter med sociala ambitioner.

Konferensen kretsar kring följande teman:

-Politik: presentationer och diskussion om de politiska villkoren för att idrottens sociala nytta och om hur idrotten kan framträda som ett socialpolitiskt verktyg.

-Förebyggande socialt arbete: presentationer och diskussion om hur idrotten kan bidra till ökad välfärd och förstås som ett förebyggande socialt arbete, med fokus på idrottens möjligheter men även begränsningar.

-Arbete och arbetsmarknad: Presentationer och diskussion om hur idrottens föreningsliv kan vara en del i att rusta unga människor för inträde på arbetsmarknaden. Här presenteras bland annat forskning om Svenska fotbollsförbundets projekt Reboot.

-Jämställdhet och jämlikhet : Presentationer och diskussion om villkoren för idrott i ett samhälle präglat av brist på jämställdhet och jämlikhet. Här riktas särskilt fokus på villkor för tjejers deltagande och inkludering i idrott.

-Integration: presentationer och diskussion om vad för slags integration som idrotten kan bidra till. Här betonas möjligheter med idrotten för sociala ändamål, men även hinder och barriärer i hur idrott bedrivs idag.

Medverkande forskare är Magnus Dahlstedt, David Ekholm, Ulrika Wernesjö och Elise Johansson Jansson från Linköpings universitet samt Rene Leon Rosales från Mångkulturellt centrum. Bland övriga medverkande finns Caroline Waldheim och Mats Andersson från Svenska fotbollsförbundet, Han Wetterhall från RF-SISU Östergötland, Anna Holm från BK Norrköping Tillsammans, Sahar Khalili från KFUM Bollihop och Marie Tomicic från Olika förlag. Fler medverkande tillkommer.

Konferensen vänder sig till beslutsfattare och tjänstepersoner på olika nivåer i regioner och kommuner, företrädare för myndigheter, aktiva i idrottsförbund och föreningar och forskare i hela Sverige.

Vi bjuder in till en unik konferens som fokuserar på samverkan och tvärsektoriellt kunskapsutbyte. Konferensen utgör ett forum för ömsesidigt lärande och spridning av ideer, kunskap och inspiration. Konferensen ger konkreta bidrag och exempel på hur olika organisationer och aktörer kan arbeta med att utveckla idrotten i och för dagens samhälle ! 

Datum: 2022-09-27 Plats: Platinum Cars Arena, Norrköping Mer information på kurssidan
Till anmälan

Första hjälpen

Ett optimalt omhändertagande vid en idrottsskada på led respektive muskel förkortar skadeperioden avsevärt.

En kunskapsorientering om hur du på bästa möjliga sätt agerar när skador inträffar. Här får du en förklaring om skademekanismer och riskfaktorer för de vanligaste skadorna.

Kontaktperson: Anna-Karin Sunnerstam Datum: 2022-09-27 Plats: Idrottens Hus/Norrköping Mer information på kurssidan
Till anmälan

Fortsättningsutbildning för tränare

Om utbildningen
Fortsättningsutbildningen är en fördjupande tränarutbildning för dig som varit tränare ett tag, oavsett vilken idrott och målgrupp du leder. En utbildning som bygger vidare på, fördjupar sig i och lägger till ytterligare ämnen utöver de som ingår i grundutbildning för tränare.  
Kontaktperson: Anna-Karin Sunnerstam Datum: 2022-10-03 - 2022-11-28 Plats: Digitalt/ Tillfälle 3, Norrköping alt. Kungsbacka Mer information på kurssidan
Till anmälan

Tejpning

Grundläggande utbildning i tejpning av idrottsskador

”Att förhindra överbelastning på det skadade stället men i övrigt ge kroppsdelen full rörelse frihet”

 

  • Tejpning av fot, knä, axel, armbåge, handled samt hand och fingrar för att förebygga skador
  • Olika material vid tejpning
  • Tejpning som en del i rehabiliteringen

 

Kontaktperson: Anna-Karin Sunnerstam Datum: 2022-10-05 Plats: Idrottens Hus/Linköping Mer information på kurssidan
Till anmälan

Introduktionsutbildning för tränare

DU DOM TRÄNARE INOM IDROTTEN

Svensk idrott är en fantastisk arena som engagerar och motiverar många olika människor, unga som gamla, med olika bakgrund, drivkrafter, erfarenheter och kompetenser. Du som tränare och ledare och den fantastiska insats du gör är helt avgörande för idrotten, Du som tränare gör skillnad !

Oavsett om du är ny som tränare, ung , vuxen eller kan tänka dig stötta upp på träningar, är den här utbildningen ett perfekt första steg. Man får gå utbildningen från det år man fyller 13 år.

Övergripande innehåll och upplägg

ger dig en första inblick i vad det innebär att vara tränare/ledare inom idrotten samt konkreta tips kring ledarskap och träning. Inspireras till ett spännande och viktigt uppdrag.

Utbildningen baseras på utbildningswebben för Introduktionsutbildning för tränare:https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/pw/Introduktionsutbildning-for-tranare

Datum: 2022-10-06 Plats: Idrottens Hus, Norrköping Mer information på kurssidan
Till anmälan

Erfarenhetsutbyte Ledarcoach Norrköping

Datum: 2022-10-12 Plats: Meddelas senare Mer information på kurssidan
Till anmälan

Fortsättning kassörutbildning Digital


Kontaktperson: Anna-Karin Sunnerstam Datum: 2022-10-13 Plats: Digital via ZOOM Mer information på kurssidan
Till anmälan

Har du frågor eller hittade du inte det du sökte? Kontakta oss gärna!