Torpa AIS

Torpa AIS är en liten landsbygdsförening med ca 300 medlemmar. Torpa AIS bedriver främst fotbollsverksamhet och håller till på Torpavallen som ligger i det lilla samhället Hestra där de delar klubbhus med orienteringsklubben OK64 Torpa.

För en liten idrottsförening ute på landsbygden så handlar det om så mycket mer än det sportsliga och det som sker ute på planen. Här handlar det mer om gemenskap och sammanhållning, vilket är något som Torpa AIS sätter i första rummet. Torpavallen är en viktig samlingspunkt för bygdens barn och vuxna och föreningen erbjuder meningsfulla fritidsaktiviteter för bygdens invånare. Möjligheten till fritidsaktiviteter är av stor betydelse för ungas upplevelse av sin hemort och spelar en viktig roll för unga människors vilja att bo kvar eller flytta tillbaka.

Föreningen har gjort en rad olika satsningar under de senaste åren för att göra anläggningen så attraktiv som möjligt. De har anlagt en beachvolleybollplan, en ny padelbana stod klar under sommaren 2021 och så har man rustat upp tennisanläggningen och anlagt boulebanor. 

Beachvolley_16_9.jpg

Torpa Paddel_16_9.jpg

Mycket tack vare engagemanget som finns på landsbygden så har föreningen lyckats ro i land med sina projekt. Men utan stöd från kommunen, näringsliv och RF-SISU Östergötland hade föreningen inte kunnat skapa dessa meningsfulla fritidsaktiviteter för bygdens invånare.

Fotbollsbarn på kö_16_9.jpg

Läs mer här: https://www.svenskalag.se/torpaais