Hem / Utbildning/Folkbildning / Digital folkbildning och utbildning

Digital folkbildning och utbildning

Coronapandemin påverkar hela idrottsrörelsen, såväl träning som tävling men också våra fysiska folkbildnings- och utbildningstillfällen. Men istället för att ställa in ser vi det som en möjlighet att ställa om.

När människor inte kan mötas fysiskt på samma sätt som tidigare tror vi att sociala kontakter blir ännu viktigare. Därför ställer vi om till digitala mötesplatser.

RF-SISU Östergötland jobbar nu aktivt med att hitta sätt att fortsätta utveckla, folkbilda och stötta idrottsrörelsen över hela landet. Vi vill fortsätta att möta er i din förening, även om det oftare blir i digital form. Vi hjälper gärna till för att din förening ska komma igång med digitala möten, folkbildning och utbildning.

Kontakta din idrottskonsulent för hjälp att komma igång.

Digital folkbildning

De digitala verktygen ger oss möjlighet att öka flexibiliteten kring hur vi möts och kan användas på flera olika sätt kopplat till lärande: för förberedelser, under själva lärandetillfället och/eller för reflektion. Här kan du se vilka verktyg som finns.

Olika sätt att mötas, utvecklas och lära digitalt

Det fysiska rummet ska inte få begränsa möjligheten att delta i utbildningar eller i de goda samtal som förs inom idrotten. De digitala verktygen ger oss möjlighet att öka flexibiliteten kring hur vi möts och kan användas på flera olika sätt kopplat till lärande. Nedan får du en överblick av vad som kan genomföras digitalt tillsammans med RF-SISU Östergötland.

Digitala årsmöten – Tillsammans ser vi till att det blir ett årsmöte

Just nu finns det ett stort behov inom idrottsrörelsen att arrangera årsmöten och andra mötesplatser digitalt. Vi får många frågor om vilka möjligheter som finns. Kontakta en idrottskonsulent för tips och råd för genomförande. 

Föreningsbesöket – Vi möter dig gärna digitalt

Precis som att vi i vanliga fall vill träffa din förening på er hemmaplan gör vi det också gärna digitalt.

Genom ett digitalt samtalsverktyg som passar er kopplar vi helt enkelt upp oss och möter er precis som vanligt. Det kan självklart också vara så enkelt som ett telefonsamtal. Ett digitalt föreningsbesök som till exempel kan leda till att ni på distans arbetar fram en folkbildnings- och utbildningsplan för 2020. För att boka ett föreningsbesök, digitalt eller fysiskt, kontaktar du en idrottskonsulent.

Lärgrupp – Vi hjälper er att mötas och samtala digitalt

En digital lärgrupp bygger, precis som den fysiska, på att en mindre grupp människor regelbundet träffas för att samtala om ett visst ämne. Digitala verktyg kan användas på olika sätt: för förberedelser, under själva samtalet eller för reflektion. Det viktigaste är att alla deltagare har tillgång till verktyget och kan delta fullt ut. Som vanligt, är det också viktigt att det finns en samtalsledare som kan guida, ge instruktioner och säkerställer att alla inkluderas.

OBS! Just nu gör vi undantag i och med corona. Grundregeln för att kunna rapportera en lärgrupp i vanliga fall är att samtalet mellan deltagarna sker i realtid. Om lärgruppen genomförs digitalt innebär det att deltagarna kopplar upp sig samtidigt och kan interagera med varandra, antingen i tal eller i skrift. Just nu, i och med försiktighetsåtgärder kring coronaviruset, kommer vi att godkänna lärgrupper även där deltagarna inte kunnat närvara samtidigt. Inläsning av material inför ett samtal eller reflektioner efter samtalet behöver, i vanlig ordning, inte göras samtidigt eller i grupp.

Digital utbildning för lärgruppsledare, kostnadsfri, finns här.

Läs mer om lärgrupper här.

För att komma igång med digitala lärgrupper stöttar vi dig gärna. Kontakta en av våra idrottskonsulenter.

Processarbete – Vi driver gärna utvecklingsfrågor i processform

Genom ett processarbete kan din förening kraftsamla för att utvecklas mot ett bestämt mål. Våra kompetenta processledare leder gärna arbetet, och det är fullt möjligt att göra genomföra även processer digitalt. Här ställs dock lite högre krav på verktyget så att våra processledare på ett bra sätt kan ta arbetet framåt tillsammans med deltagarna. För att få veta mer om processarbete kontakta din idrottskonsulent.

Kurser och föreläsningar

RF-SISU Östergötland försöker i så hög grad som möjligt erbjuda kurser och utbildningar som även går att ta del av digitalt och på distans. Vissa löper över flera tillfällen och pågår under en längre period medan andra bara är ett enstaka tillfälle. Vissa är helt digitala och andra delvis. Kontakta din idrottskonsulent för mer information om kommande kurser. 

Kulturarrangemang

En förening och dess aktiva, ledare och tränare kan också lära sig nya saker genom kulturarrangemang av olika slag. Det kan handla om teater, sång, musik, film, dans och utställningar.

Visst går även dessa att göra digitalt! Alla former av kulturinslag som finns digitalt kan du använda för lärande i din förening. För att få veta mer kontakta en idrottskonsulent.

Bosön Idrottsfolkhögskola

Idrottsfolkhögskolan ställer för tillfället om fler av sina utbildningar till distansalternativ. Du kan läsa mer om aktuella utbildningar och komma i kontakt med skolan här.