Hem / Utbildning/Folkbildning

Utbildning/Folkbildning

RF-SISU Östergötland är en regional del av SISU Idrottsutbildarna. Vi är idrottsrörelsens eget studieförbund och vi arbetar med utbildning och utveckling för föreningar och individer. Våra idrottskonsulenter kan tillsammans med dig och din förening komma överens om hur föreningen och medlemmarna kan utvecklas och få utbildning på bästa sätt som passar just er verksamhet. Vi sätter idéer i rörelse. 

Här kan du kontakta din idrottskonsulent för att få veta mer om samverkan kring utbildning och folkbildning. 

Folkbildning i idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen är så mycket mer än det fysiska idrottsliga utövandet. Genom de goda samtalen kan idrotten förena och utveckla personer. En förening som hela tiden har ett pågående samtal om frågor som till exempel ledarskap, demokratins spelregler, hur man är en bra kompis, trygghet, jämlikhet och allas rätt att vara med, ökar möjligheterna för att medlemmarna mår bättre, utvecklas mer och vill stanna kvar längre.

Vårt arbetssätt är konsultativt och flexibelt, vi strävar efter hög pedagogisk kvalitet i allt vi gör, där varje förening möts utifrån de unika förutsättningar som ges. RF-SISU Östergötland har också ett uppdrag att med stöd och utbildningsinsatser underlätta för föreningar och förbund att ta till sig ny teknik.

Folkbildning i idrottsföreningen

Folkbildning är lärande som anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Det finns olika sätt för föreningar och individer att utvecklas och lära sig men folkbildningens grundtankar om att deltagarna lär av varandra och söker och bygger sin egen kunskap är centrala.

Läs om våra metoder för lärande här.

Läs mer om vårt utbud här.