Hem / Om RF-SISU Östergötland / Sammanläggningen 2020

Sammanläggningen 2020

Som ett led i effektiviseringen av den regionala verksamheten skedde en sammanläggning av distriktsidrottsförbund och SISU-distrikt till en juridisk person per distrikt den 1 januari 2020. Östergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Östergötland lades då samman till RF-SISU Östergötland. Fortsättningsvis finns nu totalt 19 distriktsorganisationer i Sverige istället för 38.

Östergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Östergötland arbetar redan tätt tillsammans – sedan flera år tillbaka med en gemensam chef, gemensam styrelse och gemensamt kansli. Sammanläggningen gör att vi blir en organisation med fortsatt två tydliga uppdrag: idrott och folkbildning. Två organisationer tar ett naturligt nästa steg som RF-SISU Östergötland.

Sammanläggningen är en administrativ åtgärd som ger oss en gemensam organisation med fortsatt två tydliga uppdrag: idrott och folkbildning – det innebär ingen förändring av kärnverksamheten.

Som gemensam organisation kan vi tydliggöra vårt erbjudande, en helhetslösning för utveckling inom idrott och folkbildning över hela landet. I och med sammanläggningen får idrottsföreningen en tydligare väg in. Allt är som vanligt, fast enklare.

SISU Idrottsutbildarna är även fortsättningsvis ett fristående studieförbund och vi kommer fortsätta att särredovisa folkbildningsstödet eftersom bildningsanslaget har ett specifikt ändamål.