Hem / Om RF-SISU Östergötland / Lediga tjänster / Vill du utbilda hos oss?

Vill du utbilda hos oss? Nu behöver vi fler!

För att möta våra idrottsföreningar och SDF:s behov ser vi nu ett växande behov av fler så kallade ”utbildare”, personer vi kan anlita för att utbilda och utveckla våra föreningar och dess medlemmar av olika slag. 

Vi söker nu specifikt fler utbildare som vill hålla i uppdrag för kurserna: 

 • Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom. 2-3 timmars kurs, vi har ett färdigt utbildningsmaterial du får en genomgång på och använder för att hålla i kursen.  
 • Hjärt- och lungräddning. 2-3 timmars kurs. Du får en genomgång på hur kursen hålls och material för den.
 • Första hjälpen – vad gör man direkt när olyckan är framme inom idrotten? 2-3 timmars kurs. Du får en genomgång på hur kursen hålls och material för den.   

Uppdragsbeskrivning till utbildarrollen hos RF-SISU Östergötland 

Som utbildare har du en avgörande roll för att utbildningen ska bli så bra som möjligt. Mycket i din roll handlar om att möta och ta vara på varje deltagares erfarenheter och kompetenser. Du ska också bidra till att skapa en utbildningsmiljö där deltagarna känner sig trygga och inkluderade samt nyfikna och inspirerade till att vilja lära mer. Det vill säga, en miljö som ger utrymme för reflektion, samtal och praktisk tillämpning där ni lär av och med varandra. En miljö där folkbildning bildas enligt vårt nya varumärkeslöfte ”Vi sätter idéer i rörelse”. 

Vi hoppas att du ska känna att du får möjlighet att både bidra till andras utveckling samtidigt som du utvecklas själv som utbildare och människa.

RF-SISU Östergötland är din uppdragsgivare som har förväntningar på dig som utbildare precis som du som utbildare har förväntningar på din uppdragsgivare. 

Vad du kan förvänta dig av RF-SISU Östergötland som uppdragsgivare

 • Du representerar RF-SISU Östergötland i din utbildarroll och du får klädesplagg av oss för att profilera din uppdragsgivare vid utbildningstillfället.
 • Du har rätt att få allt utbildningsmaterial som tillhör utbildningen samt att få tillgång till visst ytterligare referensmaterial.
 • Du har rätt till kontinuerlig uppföljning och kompetensutveckling i form av strukturerade mötesforum såväl digitalt som fysiskt under året.
 • Du får möjlighet till utbildning och handledning för att sätta dig in i den specifika utbildningens innehåll och upplägg.

Vad RF-SISU Östergötland förväntar sig av dig som utbildare

 • Du ska ha god kännedom om vår organisation, vår idé och våra värderingar och målsättningar. Du ska också ha ett arbets-och förhållningssätt som går i linje med detta. Idrottsrörelsens värdegrund är: Glädje och gemenskap, Demokrati och delaktighet, Allas rätt att vara med, Rent spel. 
 • Du har ett ansvar att ge återkoppling till ansvarig person om du har önskemål och justeringar eller andra förändringar i utbildningsmaterial, kursplan eller handledningsmaterial. Dina synpunkter och inspel är alltid värdefulla i ett framtida utvecklings- och förädlingsarbete.
 • Inom ramen för ditt uppdrag som utbildare är du en ambassadör för RF-SISU Östergötland. 
 • Du behöver finnas tillgänglig via mail och/eller telefon för din uppdragsgivare och ge svar inom en veckas tid.
 • Du medverkar kontinuerligt på de träffar och mötesforum som du bjuds in till för att hålla dig uppdaterad, fylla på med kunskap samt bidra med dina erfarenheter och kunskaper.

Vad du kan förvänta dig inför varje utbildningstillfälle

Vi står för att boka lämpliga lokaler, fixa med mat och fika, hantera anmälningar, beställa och eventuellt skicka ut olika typer av material. Vi har dessutom en dialog med dig kring vilket material och utrustning som du har behov av och säkerställer att det finns på plats samt att utbildningslokalen möbleras enligt ditt önskemål.

Arvodering + milersättning sker per uppdrag som är överenskommet. 

Mer information och frågor, kontakta ansvarig idrottskonsulent:
Carl Blomqvist, This is a mailto link