Medieservice

Medias uppdrag och arbete vilar på samhällets viktigaste fundament - demokrati. RF-SISU Östergötland ska vara en naturlig kontakt för medier som vill ha fakta och kommentarer om idrottsrörelsen i länet.

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stötta de 71 förbunden och företräda idrottsrörelsen i kontakter med bland annat myndigheter, politiker och andra beslutsfattare. RF-SISU Östergötland har det regionala uppdraget att stötta och företräda förbund och föreningar i Östergötland.

På hemsidan finns information för dig som är journalist och vill veta mer om vad som händer i idrottsrörelsen. Behöver du mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta oss.