Hem / Bidrag och stöd / Verksamhetsstöd Idrott för äldre

Verksamhetsstöd Idrott för äldre

Nu finns det möjlighet för Idrottsföreningar att söka verksamhetsstöd Idrott för äldre. Med start 2020 får idrottsrörelsen 20 miljoner kronor per år i två år av regeringen för idrott för äldre. Satsningen gör det möjligt att utveckla verksamheten för en målgrupp vi tidigare inte fått statliga medel för.

Det kan tyckas konstigt att göra en satsning för äldre i dessa tider av Corona när Folkhälsomyndigheten rekommenderar målgruppen äldre att i möjligaste mån stanna hemma. Men denna satsning kom till redan före årsskiftet 2019–2020 och att regeringen beviljade idrottsrörelsen medel innan pandemin slog till.

Satsningen är tvåårig och genom att lägga tid på kartläggning kan arbetet fortsätta även om det inledningsvis inte blir lika mycket aktiviteter. På Riksidrottsförbundets hemsida kan du läsa mer om Idrott för äldre.

Ansökningsperiod oktober-januari

OBS! Ansökningstiden är nu förlängd till och med den 31 januari 2021!

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet för äldre (65+) har till och med den 31 januari 2021 möjlighet att söka ett verksamhetsstöd för den målgruppen.

Läs om hur ansökan går till på Riksidrottsförbundets hemsida.