Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd Inkludering

Inkludering av nyanlända

På många platser i Östergötland har idrottsföreningar under lång tid engagerat sig för att erbjuda träningsmöjligheter och sammanhang till nyanlända personer. För att ge ytterligare kraft åt det arbetet finns ett särskilt projektstöd med fokus på inkludering av nyanlända.

En ökad inkludering leder till att både svensk idrottsrörelse och samhället utvecklas till det bättre. RF-SISU Östergötland vill stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra till både integrationen i samhället och idrottsrörelsens utveckling. Detta är i linje med idrottsrörelsens gemensamma vision, Strategi 2025, där ett av de prioriterade områdena handlar om att skapa ett livslångt idrottande för alla. Idrottsrörelsen ska vara inkluderande och en positiv kraft som motverkar segregation och utanförskap.

Projektstödets inriktning

Projektstödet ska användas för att:

  • Höja medvetandegraden och kunskapsnivån om normer och strukturer inom idrottsrörelsen, med målet att normer och strukturer som motverkar/försvårar inkludering av individer synliggörs, ifrågasätts, utmanas och förändras.
  • Bedriva inkluderande verksamhet och göra riktade insatser för nyanlända.

Avgränsningar

Projektstödet ska normalt sett användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling i er förening. Under tiden för gällande Coronarestriktioner har avgränsningarna justerats och stödet inkluderar nu även ordinarie eller löpande verksamhet, som till exempel kostnader för material. Individuella kostnader, som individers medlems- eller träningsavgifter ersätts ej.

Bedömningskriterier för projektstödet

I bedömningen av din ansökan tar vi hänsyn till följande kriterier:

  • Långsiktighet
  • Föreningsutveckling
  • Målgruppens involvering
  • Jämställdhet
  • Samverkan

Så ansöker du

Ta kontakt med din förenings idrottskonsulent eller Hans Wetterhall This is a mailto link, 0705-088979 och börja diskutera din förenings idé. Sen hjälper vi till med ansökan.

Krav på återrapportering

Den satsning du beviljats stöd för återrapporteras i idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline efter avslut.