Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd Inkludering

Projektstöd Inkludering

Hos RF-SISU Östergötland har idrottsföreningar möjlighet att söka stöd för att jobba med att inkludera nyanlända i idrottsverksamheten.

Riksidrottsförbundets distrikt har erhållit medel för att ge föreningarna denna möjlighet. Stödet söks via RF direkt och beslutas av respektive RF-SISU distrikt. 

På Riksidrottsförbundets hemsida hittar du mer om inkluderingsstödet.

Utöver Riksidrottsförbundet finns det flera aktörer inom både det offentliga samhället som det civila samhället som ger stöd till arbetet med att inkludera nyanlända och skapa meningsfull väntat för person på flykt. Stödet varierar så det bästa är att kontakta distriktets koordinator eller ta kontakt med respektive aktör i din kommun eller län.

Aktuella aktörer kan vara:

  • Länsstyrelsen
  • Kommunen
  • Rädda barnen
  • Röda korset
  • Svenska kyrkan
  • Arbetsförmedlingen

Kontakta våra idrottskonsulenter om du vill vet mer om hur din förening kan arbeta med inkludering.