Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd barn- och ungdomsidrott 2022

Projektstöd barn- och ungdomsidrott 2022

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för IF att utveckla sin barn och ungdomsidrott i enlighet med idrottens förändringsarbete Strategi 2025. För att möta två av barn- och ungdomsidrottens utmaningar ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många” har följande två huvudområden prioriterats:

 • Inkludering av underrepresenterade grupper
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Inkludering av underrepresenterade grupper

Allas rätt att vara med är en av idrottens värdegrunder, men idag vet vi att föreningsidrotten inte är lika öppen och tillgänglig för alla. Projektstödet ska bidra till en mer jämlik, självklar, välkomnande och inkluderande föreningsmiljö för underrepresenterade grupper av barn- och ungdomar.

Exempel på satsningar:

 • Utbildningsinsatser för ledare i hur idrottens normer påverkar individer och grupper.
 • Utveckla föreningens tränings- och tävlingsformer för att inkludera fler längre.
 • Genomföra satsningar i områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar.

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Idrottsrörelsen gemensamma mål är en trygg, hållbar och inkluderande utvecklingsmiljö där alla barn och ungdomar får möjlighet att få ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Idag vet vi att många slutar idrotta redan i elvaårsåldern. Projektstödet ska bidra till en trygg och hållbar föreningsmiljö med fokus på glädje och lärande snarare än kortsiktiga resultat.

Exempel på satsningar:

 • Utveckla föreningsmiljön så den är trygg för barn och ungdomar.
 • Bidra eller delta i Idrottsövergripande samarbeten som involverar flera idrotter.
 • Idrottsövergripande utbildningar ex. idrottens föreningsledarutbildning eller andra utbildningar som stärker kompetensen om barn- och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling. På RF-SISU:s Utbildningsguide kan ni läsa mer om vilka utbildningar vi kan erbjuda.

Att söka projektstöd för barn- och ungdomsverksamhet är inte krångligt

 • Föreningen kontaktar sin idrottskonsulent för att berätta om vilka behov som finns – inget ansökningsformulär eller någon deadline finns.
 • Beslut meddelas inom tre veckor.
 • Återrapporteringen sker i IdrottOnline senast den 30/1 2023.

Idrottsföreningar kan också söka projektstöd hos sitt specialidrottsförbund

Specialdistriktsförbunden har samma prioriterade områden som distriktsförbunden, men med skilda riktlinjer. Kontakta er idrottskonsulent eller specialidrottsförbund för att få veta mer.

Stöd kan beviljas till verksamhet som ska genomföras framåt i tiden.