Hem / Bidrag och stöd / LOK-stöd och SDF-stöd / Kompensation för utebliven verksamhet under Covid-19-restriktionerna

Kompensation för utebliven verksamhet under Covid-19-restriktionerna

Riksidrottsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 16 mars att ta fram en modell för fyllnadsutbetalning av LOK-stöd i syfte att kompensera IF för utebliven verksamhet under Covid-19-restriktionerna.

Denna modell tas fram under hösten och tanken är att föreningar som på grund av restriktionerna inte kunnat genomföra verksamhet eller genomfört verksamhet med reducerat deltagande ska kunna kompenseras i slutet av året. Det kommer inte bli helt rättvist, men de ca 585 MSEK som RF avsatt för LOK-stödet 2020 ska fördelas ut även 2020 och säkerställa att så få föreningar som möjligt tappar intäkter.