Hem / Bidrag och stöd / LOK-stöd och SDF-stöd

LOK-stöd

LOK-stöd (Lokalt Aktivitetsstöd) är ett aktivitetsstöd för föreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år och/eller verksamhet för idrottare med funktionsnedsättning oavsett ålder.

Stödet söks för genomförda aktiviteter under det gångna året. Detta stöd söks direkt via Riksidrottsförbundet och två gånger per år, 25 februari och 25 augusti. Bidraget utgår till ideell förening som är medlem i specialidrottsförbund (SF) anslutet till Riksidrottsförbundet (RF).

Ansökningstider

Ansökan för perioden 1/1 - 30/6 (vårens period) ska ha inkommit till RF:s LOK-stödsgrupp senast den 25 augusti.

Ansökan för perioden 1/7 - 31/12 (höstens period) ska ha inkommit till RF:s LOK-stödsgrupp senast den 25 februari.

Digital ansökan via IdrottOnline 

Ansökan görs precis som förra gången via din förenings sida på IdrottOnline. Läs mer på IdrottOnlines hemsida om LOK-rapportering.

Kommunala bidrag

Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler kontaktar du din kommun. Observera att de kommunala bidragen i många fall inte har samma regler som de statliga. Det kan skilja på åldrar, tid för ansökan mm.

På Riksidrottsförbundets hemsida hittar du mer information om LOK-stödet.

Digital närvaroregistrering blir obligatorisk 1 juli

Riksidrottsstyrelsen har fastställt justerade LOK-stödsföreskrifter. Från den 1 juli 2020 (för aktiviteter bedrivna fr.o.m. den 1 juli 2020) blir obligatoriskt att närvaroregistrera aktiviteterna digitalt. Detta innebär att föreningens LOK-stödsaktiviteter måste vara registrerade digitalt och finnas i vårt system senast vid ansökningstillfället. Föreningen kan närvaroregistrera aktiviteterna direkt i IdrottOnline eller välja att använda något av de externa system där det finns möjlighet att aktivera inläsning till IdrottOnline.
På Riksidrottsförbundets hemsida finns en lista över externa system där det är möjligt att klicka sig vidare för att se aktuell status för respektive system. Utöver de system som listas där kan nämnas att Korpens eget system KIT också har integration med IdrottOnline.

Här hittar du mer information om den digitala närvaroregistreringen.

Här hittar du en snabbguide för digital närvaroregistrering. 

SDF-stöd

Alla Specialdistriktsförbund (SDF) med verksamhet i Östergötland kan söka SDF-bidrag från RF-SISU Östergötland för att utveckla verksamheten. 

Bidraget baseras år 2021 på ett grundstöd med bonus för SDF med jämställd styrelse samt på SDF:s idrottsföreningars LOK-stödsaktivieter och studietimmar.

Ansökningsblanketten mejlas ut i december till ordförande och kassör via adressregistret i IdrottOnline. För frågor om SDF-stödet kan du kontakta Kristin Lönnqvist, This is a mailto link, 010-476 50 25.