Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd till följd av Coronapandemin

Kompensationsstöd till idrottsföreningar 2021

Fortsatt kompensationsstöd 2021

Då restriktionerna fortsatt gälla i sin helhet i maj och juni samt delvis i juli, augusti och september kommer ytterligare kompensationsstöd fördelas. Perioden som omfattas är 1 maj till och med 28 september. För verksamhet och evenemang efter 28 september kan kompensationsstöd utgå, men enbart under särskilda omständigheter vilket preciseras i samband med ansökan. En sådan ansökan kommer i sådana fall ske via respektive specialidrottsförbund. 

Med anledning av de förändrade restriktionerna (från 28 september avslutade) kommer dock RF behöva göra förändringar i regelverket för att anpassa detta till nuvarande situation och säkerställa att det är verksamheter och evenemang som direkt påverkas av restriktionerna som ges stöd.

Modifierat regelverk kommer beslutas av Riksidrottsstyrelsen 24 september och ansökan kan ske mellan 15 oktober och 26 oktober kl. 12.00

Tidigare stöd 2021

Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kunde ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för perioden 1 januari till 30 april 2021.

Regeringen gav den 1 april 2021 besked om ytterligare stöd (totalt 1,35 miljarder kronor) till idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen varav delar av stödet fördelas som kompensationsstöd. Ansökningsperioden var från 7 maj till 19 maj.

På Riksidrottsförbundets hemsida kan du läsa mer om kompensationsstödet.

För mer utförliga riktlinjer kan du ladda ner en pdf här.

Här kan du få en förhandstitt på hur ansökningsformuläret ser ut!
Observera att detta är preliminärt och vissa ändringar kan ske.

Här nedan kan du se en instruktionsfilm om hur du ansöker om kompensationsstödet för förening