Hem / Bidrag och stöd

Bidrag och stöd

Östergötlands idrottsföreningar kan precis som övriga föreningar i landet ta del av ekonomiska bidrag för sin verksamhet. 

Idrottsföreningar kan i huvudsak söka direkt stöd för sin barn- och ungdomsverksamhet. På senare år har även insatser för att inkludera nyanlända, oavsett ålder, i verksamheten getts bidrag. Nedan presenteras de olika bidragsformerna som föreningar kan ta del av.

Bidrag till idrottsföreningar 2020

RF har sedan RIM arbetat i dialog med SF och Distrikt för att färdigställa nya regelverk för de bidrag som kommer att gälla för de kommande åren.

Det som är fastställt avseende stödet till IF är följande delar:

  • Projektstöd till anläggningar – IF kommer fortsatt via sitt distrikt ha möjlighet att ansöka om stöd till uppförande av idrottsanläggningar.
  • Verksamhetsstöd för barn- och ungdomsidrott – IF kommer fortsatt ha möjlighet att söka aktivitetsstöd (LOK-stöd) för sin barn- och ungdomsverksamhet. Eventuella förändringar i regelverket sker tidigast till 2020-07-01.
  • Projektstöd barn- och ungdomsidrott – IF kommer fortsatt ha möjlighet att söka projektstöd för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Sökbara områden är ännu ej fastställda i detalj, beslutade principer från RF-stämman gör dock gällande att; Utveckling av ungdomsidrotten samt stöd för att möjliggöra idrottsdeltagande i socioekonomiskt utsatta områden ska ha ett särskilt fokus.
  • Projektstöd inkludering – IF kommer fortsatt ha möjlighet att söka projektstöd för att inkludera nyanlända i föreningsverksamheten.