Hem / Vi arbetar med / Jämställd idrott / Checklista för jämställdhet

Checklista för jämställdhet

Hur många punkter checkar din förening eller förbund av?

✅ Alla har samma möjlighet att utöva våra idrotter oavsett kön. 

✅ Föreningen arbetar aktivt för en jämställd och inkluderande jargong i omklädningsrummet.

✅ Styrelsen har kunskap om vad jämställdhet är och hur man kan driva jämställdhetsarbete.

✅ Det finns tydliga mål för jämställdhet.

✅ Ekonomiska resurser fördelas likvärdigt mellan könen.

✅ Attraktiva träningstider fördelas rättvist mellan könen. 

✅ Tränare, ledare och förtroendevalda erbjuds i lika hög grad utbildning för sina uppdrag oavsett kön.

✅ Valberedningen arbetar utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

✅ Det finns ett jämställdhetstänk när föreningen kommunicerar.