Hem / Vi arbetar med / Jämställd idrott

Jämställdhet - en självklarhet

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. RF-SISU Östergötland vill att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

Att arbeta för jämställdhet handlar om att arbeta för kvinnors rättigheter såväl som för mäns rättigheter. En jämställd idrott är en förutsättning för en framgångsrik idrottsutveckling. Såväl forskning som människors enskilda erfarenheter talar för att jämställdhet främjar utvecklingen både för organisationer och individer.

En viktig del av jämställdhetsarbetet är att se till att alla får lika möjligheter att idrotta, att resursfördelningen i föreningar är jämn mellan könen och att tjejer/kvinnor ges lika stora möjligheter som pojkar/män att bli ledare och tränare. 

Idrottens jämställdhetsarbete ska ha en normmedveten ingång. Det innebär att vi identifierar de normer och strukturer som är styrande idag. När vi lär oss av, och förändrar normen kan vi också rubba på strukturerna.

Med förändringsresan ”jämställdhet för en framgångsrik idrott” ligger fokus på att föreningar ska arbeta mer aktivt för att bli jämställda. Hur ser det ut i vår idrott och förening? Vad kan vi göra för att verksamheten ska vara på lika villkor hos oss?

RF-SISU Östergötland är med i ett Jämställdhetsråd som är ett samarbete mellan viktiga samhällsaktörer och Länsstyrelsen. RF-SISU Östergötland har en viktig roll i rådet för kommande arbete där ett av fokusområdena för nästa år är Idrott och jämställdhet. På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om rådet. 

Locker Room Talk utökar sin verksamhet i Östergötland och vi stöttar arbetet ute i idrottsföreningarna som handlar om att utbilda unga killar i jämställdhet och schyssta attityder. Här kan du läsa mer om Locker Room Talk. 

Nedan finns tips på material för er som vill jobba vidare men ta först kontakt med din idrottskonsulent.