Hem / Vi arbetar med / Anläggningar

Anläggningar

Vi på RF-SISU Östergötland vill att det ska finnas ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i Östergötland. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets Anläggningsstöd som går att söka via oss.

I dag byggs inte idrottsanläggningar i takt med bostadsbyggandet. I de växande städerna prioriteras ofta idrottsanläggningar bort i planeringen när städer förtätas och nya bostadsområden byggs. Om ledande politiker inte agerar nu riskerar vi att bygga in ett folkhälsoproblem och öka segregationen i decennier.

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Vi tror att idrott är en viktig del för att bygga ett starkt och varmt samhälle. Ett samhälle där vi kan mötas, utveckla våra intressen, må bra och växa som människor. Men för att idrotta behöver vi någonstans att vara.

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Det är ett prioriterat område att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd.

RF-SISU Östergötland företräder idrotten i alla frågor som rör anläggningar och idrottsmiljöer. Det kan tex handla om att göra inlägg i samhällsdebatten om tillgång till idrottsytor eller att företräda idrottens intressen i kontakter med kommuner. Vi ger råd och stöd till den enskilda föreningen i frågor om tex  utrustning, energiåtgärder och underhåll. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Johan Råsbrink på telefon 010-476 50 70.

Du ansöker om bidrag i IdrottOnline genom att logga in på din förenings webbsida och klicka på hänglåset på startsidan. Därefter klickar du på fliken "Idrottsmedel".

Foto: Thomas Ekman