Hem / Vi arbetar med / Inkluderande idrott / Prioriterade områden

Prioriterade områden

Vi har valt att satsa extra på några områden i Linköping, Motala och Norrköping som har en potential att få ännu fler som idrottar och i förlängningen vara med i en idrottsförening. Vi vill också försöka bidra till att det skapas nya idrottsföreningar där det inte finns idrottsföreningar.

Vi vet att idrott ger gemenskap, kamratskap och trygghet. Personer som idrottar är ofta friskare, begår färre brott och dricker mindre alkohol. Detta gör samhället starkare på många plan. Idrottande ungdomar har också en bättre självkänsla än jämnåriga som inte är engagerade i idrottsföreningar.

Här nedan kan du läsa mer om vilka områden vi jobbar extra med och exempel på vad vi gör.

Skäggetorp och Ryd i Linköping

I Linköping har vi valt att jobba extra i två områden för att öka föreningsdeltagandet i områdena samt skapa hållbarhet och varaktighet genom att utveckla de befintliga idrottsföreningarna som finns i Skäggetorp och Ryd.

Enligt en kartläggning som vi har gjort ser vi ganska tydligt att det är för få barn och ungdomar som idrottar på sin fritid och för få barn och ungdomar som idrottar i en förening.

Idrottsråd

I Skäggetorp har vi startat ett idrottsråd som består av alla lokala föreningar, där vi träffas för att hitta en samverkan som ska stärka varandra och ge möjligheter till fler barn och ungdomar att idrotta. Till dessa idrottsråd bjuder vi även in kommunen och andra aktörer till dialog och workshop för att skapa broar och hitta en samverkan.

Charlottenborg, Ekön och Väster i Motala

RF-SISU Östergötland organiserar aktiviteter tillsammans med kommunens idrottsföreningar, personal från fritidshem, fritidsgårdar, språkpraktikanter och utbildade unga ledare. Vi gör det i uppdrag från det kommunala bostadsbolaget och samverkar med skola, fritidshem, fritidsgårdar, idrottsföreningar, bostadsbolag, Rädda Barnen, kulturskolan, bibliotek, hyresgästförening, räddningstjänst, polismyndighet, arbetsförmedling och andra aktörer.

Lov-Sportis

Kostnadsfria bostadssociala aktiviteter i prioriterade områden under alla loven. Barnen får på varje arena ett utbud av olika idrotter att välja i mellan under en hel dag, 9:00-15:30.

RF-SISU Östergötland organiserar aktiviteterna tillsammans med kommunens idrottsföreningar, personal från fritidsgårdar och utbildade unga ledare. Vi gör det i uppdrag från Motala Kommun och samverkar med skola, fritidshem, fritidsgårdar, idrottsföreningar, bostadsbolag och andra aktörer. 

Sportis after school

Kostnadsfria bostadssociala aktiviteter i prioriterade områden strax efter skoltidsslut. Barnen får prova på 8 olika idrotter från kommunens idrottsföreningar under en 8 veckorsperiod varje år i fyra skolor uppdelat på två pass för olika åldrar.

RF-SISU Östergötland organiserar aktiviteterna tillsammans med kommunens idrottsföreningar, personal från fritidsgårdar, fritidshem och utbildade unga ledare. Vi gör det i uppdrag från det kommunala bostadsbolaget i samverkan med Motala Kommun fritid, skola, fritidshem, fritidsgårdar och idrottsföreningar.

Drop in

Kostnadsfria bostadssociala aktiviteter i prioriterade områden under olika delar av året. Vi erbjuder barn och ungdomar att testa på olika idrotter och lekar på deras arena. Vi är också där som ett vuxenstöd och visar upp delar av vårt samhälle som exempelvis räddningstjänst, polismyndighet, bibliotek och kulturskola.

RF-SISU Östergötland organiserar aktiviteterna tillsammans med kommunens idrottsföreningar, personal från fritidshem, fritidsgårdar, språkpraktikanter och utbildade unga ledare. Vi gör det i uppdrag från Motala Kommun, brottsförebyggande rådet, kommunala bostadsbolaget och samverkar med skola, fritidshem, fritidsgårdar, idrottsföreningar, bostadsbolag, Rädda Barnen, kulturskolan, bibliotek, hyresgästförening, räddningstjänst, polismyndighet, arbetsförmedling och andra aktörer.

Sportis Sommarklubb (v 24-26 och v 30-32)

Kostnadsfria bostadssociala aktiviteter i prioriterade områden under första veckorna av sommarlovet. Vi erbjuder barn och ungdomar att testa på olika idrotter och lekar på deras arena. Vi är också där som ett vuxenstöd och visar upp delar av vårt samhälle som exempelvis räddningstjänst, polismyndighet, bibliotek och kulturskola.

Klockaretorpet, Hageby och Navestad i Norrköping

I Norrköping lägger vi extra fokus på att stärka idrott och föreningar i Hageby, Navestad och Klockaretorpet.

I Navestad arbetar vi med de lokala föreningar som finns, Syrianska IF fotboll och Norrköping Cricketförening som båda vill utveckla ungdomsverksamheter. Centrala aktörer för ungdomars fritid och idrott är Navestadskolans skolidrottsförening och Frinavets Fritidsgård som vi har en nära samverkan med.

I Hageby finns ett antal fotbolls- och idrottsföreningar som vi arbetar för att ha kontinuerlig kontakt med så att de kan stärka och utveckla sin verksamhet.

I Klockaretorpet har vi också verksamhet och arbetar tillsammans med det lokala föreningslivet. 

Tveka inte att höra av dig om du representerar en förening som driver eller vill utveckla aktiviteter i ovanstående områden.