× Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
    Hem / Vi arbetar med

Vi arbetar för idrottens framtid

RF-SISU Östergötland arbetar med en rad olika områden, som du hittar i menyn här på webbplatsen. Idrottsrörelsens gemensamma mål i Strategi 2025 ska leda oss mot visionen: Svensk idrott - världens bästa.

En stor del av vår tid fylls med uppgifter för att utbilda, utveckla, planera, leda, samordna och utvärdera studie- och utbildningsverksamheten i den organiserade idrottsrörelsen.

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar som är behovsanpassade och efterfrågade inom idrotten. Våra utbildningar kan vara i form av föreläsningar, kurser, lärgrupper och process/utvecklingsarbete. Utbildningarna vänder sig till organisations- och aktivitetsledare, aktiva och föräldrar inom idrotten. Folkbildning är viktigt för oss och vi har även SISU Idrottsutbildarnas vision, Idrottsrörelsens folkbildning - världens bästa, som mål. 

Vi hjälper SDF och föreningar med analys och förnyelse av sin verksamhet, organisation och arbetsformer.

Bidrag och stöd

RF-SISU Östergötland kan genom vår ekonomiservice stötta idrottsföreningens styrelse med frågor inom bokföring och utbetalning av löner. Det finns också medel att ansöka som till exempel LOK-stöd som är ett aktivitetsstöd för föreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år och/eller verksamhet för idrottare med funktionsnedsättning oavsett ålder.

IdrottOnline

IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. Vi erbjuder utbildningar och support i både administration och hemsida. 

Anläggningar

RF-SISU Östergötland företräder idrotten i alla frågor som rör anläggningar och idrottsmiljöer. Det kan tex handla om att göra inlägg i samhällsdebatten om tillgång till idrottsytor eller att företräda idrottens intressen i kontakter med kommuner. Vi ger råd och stöd till den enskilda föreningen i frågor om tex  utrustning, energiåtgärder och underhåll.