Hem / Aktuellt / #snackaidrott med politikerna

#snackaidrott med politikerna

Alla partier är överens om att idrottsrörelsen har stor betydelse för ett bra och tryggt samhälle, för att vi ska må bra fysiskt och psykiskt, vara en del av en gemenskap och röra på oss.

Men vad vill de göra för att skapa de förutsättningar som idrotten behöver?

I serien #snackaidrott har Riksidrottsförbundet träffat och intervjuat politiker från riksdagspartierna inför valet 2022. Det är företrädare för sju riksdagspartier som har valt att medverka. Politikerna har fått träffa unga programledare och svarat på insamlade frågor från idrottande ungdomar runt om i Sverige – med fokus på idrottens valfrågor.

Politikerna som medverkar i intervjuserien är Annie Lööf (C), Per Bolund (MP), Nooshi Dadgostar (V), Johan Pehrson (L), Jakob Forssmed (KD), Anders Ygeman (S) och Ulf Kristersson (M).

Filmerna och citat ur intervjuerna hittar du här:

Annie Lööf (C), partiledare

”Lokalerna ägs ofta av kommunerna. Det är en kommunal angelägenhet. Centerpartiet är med och styr i olika kommuner. Vi vill ge ökade statsbidrag på nationella nivå till kommunerna så de själva kan bestämma vad de vill satsa på. En viktig del är bra skolor och idrottshallar. Men det avgörs lokalt”


Per Bolund (MP), partiledare

”Vi måste se till att det finns hallar för alla som vill idrotta. Det är framför allt kommunerna som har ansvaret för att planera och också finansiera hallar. Men jag tror att staten kan göra mer också. Dels genom att ge ekonomiskt stöd till kommunerna. Dels genom att ställa krav, till exempel i byggreglerna och rekommendation som kommer från Boverket”


Nooshi Dadgostar (V), partiledare

”Man ska stötta från statligt håll och bygga upp nya idrottshallar, simhallar, arenor Det måste finnas någonstans att gå. Vi har också ett ambitiöst förslag som vi tog fram tillsammans med idrottsrörelsen om att ha en slags idrottsskola för ungdomar 6 till 12 år för att man ska kunna testa på idrotter utan kostnad. För att mer strukturerat få in unga människor redan i unga år”


Johan Pehrson (L), Liberalerna

”Det ska inte vara lokaler i ett välfärdsland som Sverige som hindrar unga människor från att hålla på med idrott. Jag tycker att man kan se till att reglera plan- och bygglagen och styrningen av Boverket. Bygger man ett nytt bostadsområde då ska det inte bara finnas en park, det ska också finnas utrymme att röra sig på, idrottsplan eller plats för spontanidrott”


Jakob Forssmed (KD), 1:a vice partiordförande

”Det behövs hallar att träna i, det behövs fotbollsplaner, det behövs idrottsanläggningar. Det är väldigt stor brist på halltider. Där kan man göra mer, bli inkluderad i olika planer tidigare så att man ser till att när nya bostadsområden planeras ska det finnas utrymme både för spontanidrott men också för organiserad idrott”


Anders Ygeman (S), idrottsminister

”Även om det är kommunerna som är ansvariga så kan vi göra en hel del från statens sida. Både i kunskap om hur en idrottsanläggning ska se ut för att vara bra och användas av många men också bidra med något slags ekonomiskt stöd så att det byggs fler idrottsanläggningar. Också i råd till kommuner om hur man planerar ett bra samhälle understryka att idrott behövs när man planerar nya bostadsområden”


Ulf Kristersson (M), partiledare

”Jag tror att ha bra idrottsmöjligheter det är en viktig del för en kommun som vill locka till sig människor att flytta dit. Man bor inte i en kommun om det inte finns bra löpspår eller rimligt bra lokaler. Jag tycker att det är en viktig infrastruktur i en kommun, lika viktig som rondeller och trottoarer”


Läs mer om intressepolitik här.