Hem / Aktuellt / Så här kan föreningen genomföra årsstämman under pandemin

Så här kan föreningen genomföra årsstämman under pandemin

Vinter och vår är högsäsong för föreningsårsmöten. Men hur ska föreningen tänka, nu när pandemin återigen försvårar traditionella, fysiska årsmöten? Vi ger svaren.

Just nu krävs extra eftertanke när föreningen planerar sitt årsmöte. Hög smittspridning och restriktioner gör att styrelsen har ett ansvar att fatta kloka beslut om hur årsmötet kan genomföras.

Riksidrottsförbundet anser inte att 2022 års årsmöte kan ställas in eller i sin helhet flyttas till 2023. Föreningarna kan istället välja att genomföra årsmötet digitalt, som ett hybridårsmöte eller som fysiskt, traditionellt årsmöte i de fall det är möjligt.

Ett digitalt årsmöte innebär både möjligheter och utmaningar. Till möjligheterna hör att fler kan delta, både de som i vanliga fall inte kan resa till mötet, men kanske även nya målgrupper som yngre medlemmar.

Utmaningarna kan minskas om man redan från början räknar med att förberedelserna och genomförandet blir annorlunda än om man träffats fysiskt. Det krävs bland annat mer tid för förberedelser, tydligare rollfördelning, mer kunskap för anordnare och eventuellt mer teknisk support för deltagarna. 

Här hittar du svar på frågor och stöd inför genomförandet

På Riksidrottsförbundets webbplats hittar du värdefull information när du och din förening tar ställning till hur ert årsmöte kan genomföras:

Vad gäller för föreningars och förbunds årsmöten 2022

Vägledning för föreningar som vill eller ska genomföra ett digitalt årsmöte

Välkommen på tipskväll om digitala årsmöten

Den 15 februari kl 19.00-20.00 har vi en digital informationskväll om hur föreningen kan genomföra ett digitalt årsmöte. Det är ingen anmälan till det utan du klickar dig in via länken till Zoom nedan. Du kan läsa mer om kvällen på Facebook här.

Delta i mötet här! 

Om kod efterfrågas: 
Meeting ID: 835 4301 4298 
Passcode: 193794  

Hjälp att komma igång

Behöver din förening råd, hjälp eller stöd i samband med ert digitala årsmöte är du välkommen att kontakta någon av våra idrottskonsulenter.